Nowe spojrzenie na ocenianie w edukacji

Publikacja

Informacje o materiale

Data dodania: 03.03.2023

Opis materiału

Bill Lucas, autor publikacji „Nowe spojrzenie na ocenianie”  pisze, że „na całym świecie ocenianie postępów w nauce nie działa. Nie gromadzimy informacji na temat kompetencji i nawyków oraz umiejętności, których społeczeństwo coraz bardziej oczekuje. Instytucje edukacyjne zajmujące się ocenianiem postępów zanadto ufają standaryzowanym egzaminom wysokiej stawki, które sprawdzają nie to, co trzeba, i nie tak, jak trzeba. Egzaminy wysokiej stawki mają destrukcyjny wpływ na zdrowie i dobrostan uczniów i uczennic, a przy tym nie dostarczają uczelniom ani pracodawcom potrzebnych im informacji. Ocenianie nie nadąża za programami nauczania i podejściami pedagogicznymi. O ile w dziedzinie nauczania i uczenia się coraz bardziej opieramy się na dowodach naukowych, o tyle nie jesteśmy na bieżąco z wiedzą o ocenianiu postępów i trzymamy się przestarzałych, zacofanych i mało wyrafinowanych metod.

Młodzież oczekuje od nas – pracownic i pracowników oświaty – większej transparentności w ocenianiu postępów w nauce, wynikającej z lepszej znajomości badań naukowych na ten temat. W ocenianiu postępów potrzebujemy ni mniej, ni więcej, tylko zmiany paradygmatu dotyczącego strategii i narzędzi, tak by sprawniej zbierały informacje o wszechstronnym rozwoju uczniów i uczennic. Ponadto chcemy jak najszybciej zamknąć etap teoretycznej debaty i zająć się praktyką: testowaniem i wdrażaniem nowych rozwiązań w tym obszarze”.

Wieloletnie kontakty Centrum Edukacji Obywatelskiej i programu „Szkoła ucząca się” z placówkami potwierdzają tę  diagnozę, że szkoła pilnie potrzebuje zmiany paradygmatu zbierania oraz wykorzystywania informacji o uczeniu się uczniów i uczennic. Obecne systemy oceniania (nie tylko w Polsce) niewystarczająco odpowiadają na tę potrzebę.

Podejście, które jest nam szczególnie bliskie i które – naszym zdaniem – częściowo odpowiada na zarysowane wyzwanie, jest związane z ocenianiem kształtującym (o którym autor tej publikacji również wspomina). Traktujemy je jako całościową koncepcję pracy szkoły kształtującą działania dyrekcji i kadry nauczycielskiej na rzecz doskonalenia procesów uczenia się i nauczania. To podejście do oceniania koncentruje się na stwarzaniu takich sytuacji edukacyjnych, które sprzyjają głębokiemu uczeniu i budują odpowiedzialność młodych ludzi za ten proces. Jest również efektywną praktyką opartą na dialogu i szacunku, w której centrum znajduje się udzielanie informacji zwrotnej wspierającej uczniów, a nauczycielowi dostarczającej wiedzy, jak ma tego wsparcia udzielać.

Zachęcamy do lektury całej publikacji.

Opracowanie tłumaczenia, redakcja i skład graficzny polskiego wydania powstały w ramach projektu „Szkoła dla innowatora”. Polskie wydanie zostało dofinansowane ze środków programu „Szkoła ucząca się”, który jest wspólnym przedsięwzięciem Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanym przez CEO.

Pobierz materiał

format: pdf

wielkość: 1,92 MB

Pobierz

Podobne materiały

Film lub webinarium

Jak stworzyć przestrzeń, w której dobrze się uczy?

Przyjazna i komfortowa przestrzeń szkolna sprzyja zdobywaniu wiedzy i wzmacnia współpracę.
Zobacz
Film lub webinarium

Jak wzmocnić relacje na zakończenie roku szkolnego

Zobacz
Film lub webinarium

Jak tworzyć bezpieczną atmosferę w szkole?

Zobacz
Publikacja

Świętuj, żeby zrozumieć

Zobacz
Film lub webinarium

„Jak tworzyć skuteczne zasady antydyskryminacyjne w szkole”

Zobacz
Publikacja

Uwikłani w wielkie narracje. Jak krytycznie myśleć o...

Publikacja powstała z myślą o uczniach i uczennicach
Zobacz
Publikacja

Zarządzanie konfliktem w szkole

Zobacz
Film lub webinarium

Jak rozpoznawać i reagować na dyskryminację w klasie?

Zobacz
Film lub webinarium

Inspiracje do działań społecznych w szkole

Zobacz
Film lub webinarium

Szkoła bez telefonów – tak czy nie?

Może zamiast winić technologię, warto spróbować zrozumieć młode pokolenie, które przecież nie zna świata bez internetu.
Zobacz
Film lub webinarium

Jak uczyć, by obniżać stres uczniów przed egzaminem?

Sprawdzaniu wiedzy towarzyszą emocje oraz stres. Z jakich metod korzystać na co dzień, by przekuwać je w
Zobacz
Artykuł

Nie masz czerwonego paska? Nie szkodzi

W ostatnim czasie zjawisko „czerwonego paska” budzi kontrowersje. Słychać coraz więcej głosów, że cena, jaką ponoszą uczniowie,
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY