Przewodnik po programie „1Planet4All – Razem dla klimatu!”

Publikacja

Informacje o materiale

Data dodania: 11.08.2021

Grupa docelowa: Nauczyciele przedmiotowi, Wychowawcy, Specjaliści w szkole, Bibliotekarze

Opis materiału

Przewodnik po programie „1Planet4All – Razem dla klimatu!” to podstawowa publikacja dla uczestników i uczestniczek programu „Globalna szkoła”, ścieżki „Razem dla klimatu”. Zmiana klimatu jest zjawiskiem bardzo złożonym i wymaga działań na wielu polach. My stawiamy na edukację! Wierzymy bowiem, że bez posiadania rzetelnej wiedzy na temat zmiany klimatu i świadomości, że jest ona zjawiskiem, które zagraża całej planecie i wszystkim jej mieszkańcom i mieszkankom – bez wyjątku! -, społeczności oraz poszczególne osoby nie będą chciały lub wiedziały, jak podejmować starania w kierunku ochrony klimatu.

W pierwszej części Przewodnika znajdują się informacje na temat:

  • celów,
  • harmonogramu,
  • Twoich zadań jako opiekuna i opiekunki uczniów i uczennic, którzy będą realizować projekt uczniowski
  • wsparcia, jakie Ci oferujemy.

Druga część to pigułka podstawowej wiedzy na temat zmiany klimatu w zglobalizowanym świecie.

Pobierz materiał

Przewodnik po programie „1Planet4All - Razem dla klimatu!"

format: pdf

wielkość: 1,09 MB

Pobierz

Podobne materiały

Scenariusz lub ćwiczenie

Fotografia jako dokument. Wyprowadzenie Żydów z getta w...

Scenariusz lekcji dotyczy losów ludności żydowskiej w czasie II wojny światowej. Opiera się na analizie fotografii jako
Zobacz
Publikacja

Europa w 12 lekcjach

W broszurze znajdziecie odpowiedź na podstawowe pytanie, czym jest i czemu służy Unia Europejska.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Polskie przykłady rozwijania umiejętności myślenia w klasie

Polecamy publikację “Uczyć (się) głębiej” wraz z polskimi przykładami wykorzystania narzędzi w niej opisywanych.
Zobacz
Artykuł

Film w szkole. Nie tylko na lekcji wychowawczej

Artykuł, który wprowadza w tematykę edukacji filmowej w szkole.
Zobacz
Materiał graficzny

Plakaty „Ścieżki do Celów”

Plakaty “Ścieżki do Celów”. Materiały dodatkowe dla nauczycieli i nauczycielek do zajęć z edukacji globalnej.
Zobacz
Materiał graficzny

Dach na monsun

Dach na monsun, czyli czy można przygotować się na zmiany klimatyczne. Materiał dodatkowy dla nauczycieli i nauczycielek
Zobacz
Dobra praktyka

Sprawiedliwe toalety. Dobra praktyka z Zabrza

Sprawiedliwe toalety. Dobra praktyka projektu wykonanego przez uczniów i uczennice z Zabrza. Materiał dodatkowy na zajęcia z
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Śmietnisko – siedzisko

Śmietnisko - siedzisko. Design przedmiotu z używanych materiałów. Scenariusz zajęć z plastyki i zajęć artystycznych
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Różne = równe. W świecie barw i wartości

Różne = równe. W świecie barw i wartości. Ćwiczenie z zakresu edukacji globalnej na lekcje plastyki w
Zobacz
Artykuł

5. Strategia OK

Wspomaganie uczniów, by stali się odpowiedzialnymi autorami procesu swojego uczenia się.
Zobacz
Artykuł

4. Strategia OK

Umożliwianie uczniom, by korzystali wzajemnie ze swojej wiedzy i umiejętności.
Zobacz
Artykuł

3. Strategia OK

Udzielanie uczniom takich informacji zwrotnych, które umożliwiają im widoczny postęp.
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY