Sprawdzone metody

Zajęcia w terenie

Zajęcia na łonie natury umożliwiają bezpośredni kontakt z przyrodą, najmocniej wpływają na kształtowanie postaw przyjaznych dla środowiska. Dzieje się to zgodnie ze znaną w psychologii zasadą utrwalania postaw poprzez zapewnienie bezpośredniego kontaktu z ich obiektem. Najczęściej wyjścia w teren nie wymagają specjalistycznego, drogiego sprzętu, a jedynie otwarcia się na świat natury.

scenariusz_cwiczenie

Scenariusz zajęć

Zajęcia terenowe "Zgodnie z naturą"

Sięgnij po scenariusz zajęć terenowych, stworzony w programie „Zgodnie z naturą”.

Obserwowanie przyrody (dzienniczki obserwacji, aplikacje, eksperymenty)

Warto zachęcać uczniów i uczennice zarówno do klasowych, jak i indywidualnych obserwacji przyrody. Zapraszanie młodzieży do obserwacji pogody, zmian w przyrodzie, lokalnych gatunków zwierząt może być angażującą i wartościową metodą zarówno kiedy pracujemy w trybie zdalnym, jak i stacjonarnym. Prowadzenie obserwacji uczy skupienia i uważności, wzmacnia więź z miejscową przyrodą.

graficzne

Materiał graficzny

Obserwowanie przyrody

Sięgnij po scenariusz zajęć terenowych, stworzony w programie „Zgodnie z naturą”.

Zakładanie szkolnych ogródków, łąk kwietnych i zielonych parapetów

Możemy zaczynać od zielonych przestrzeni szkolnych skromnych rozmiarów, np. pojedynczej grządki czy parapetu z hodowlą roślin. Obecność takich elementów ułatwia realizację lekcji w terenie, wspiera prowadzenie obserwacji, buduje więzi pomiędzy młodzieżą a naturą, podnosi atrakcyjność zajęć, wzmacnia integrację społeczności szkolnej, poprawia samopoczucie. Pamiętajmy, aby sadzić rodzime gatunki roślin i krzewów, bowiem stanowią one najlepszą bazę pokarmową dla żyjących w okolicy owadów, ptaków, ssaków oraz innych zwierząt (o tym, jak możemy takimi aktywnościami pomagać zwierzętom i owadom przeczytacie w Poczytajmy o pszczołach).

scenariusz_cwiczenie

Scenariusz zajęć

Szkolne ogródki

Sięgnij po scenariusz zajęć terenowych, stworzony w programie „Zgodnie z naturą”.

Dzień pustej klasy

To przykład bardzo oryginalnego święta międzynarodowego. Celebruje ono edukację na świeżym powietrzu, obchodzone jest rokrocznie w trzeci piątek czerwca. Jego świętowanie pozwala na przeprowadzenie nietypowej lekcji – właśnie tego dnia warto zacząć wprowadzać do swojej praktyki elementy edukacji terenowej. Wystarczy wyjść z klasą na dwór i zrealizować lekcję według tego samego planu co zajęcia w pomieszczeniu, a z czasem modyfikować treści i metody tak, aby pełniej wykorzystywać możliwości, jakie oferuje nauka pod chmurką.

Źródło: Przewodnik „Zielony ład w szkole. Jak i dlaczego warto realizować edukację ekologiczną w szkole podstawowej”, Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2021.

scenariusz_cwiczenie

Scenariusz zajęć

Dzień pustej klasy

Sięgnij po scenariusz zajęć terenowych, stworzony w programie „Zgodnie z naturą”.