Sprawiedliwe czy niesprawiedliwe?

Aby zaplanować skutecznie działania edukacyjne i wychowawcze, warto najpierw zbadać dotychczasową wiedzę i postawy grupy, z którą będziemy pracować. Co już wiedzą, a jakie być może błędne przekonania posiadają? Wiedza z którego obszaru jest dobrze opanowana, a którym treściom należy poświęcić więcej pracy? Które tematy ich najbardziej interesują? Jakie metody pracy wydają się dla nich najciekawsze? Dobra znajomość swojej grupy pozwoli nie tylko lepiej i bardziej celowo przygotować lekcje i aktywności, ale też ułatwi późniejszą ewaluację interwencji edukacyjnej i pomoże zmierzyć postępy uczniów i uczennic.

Oto różne narzędzia, które mogą wesprzeć nauczycieli i nauczycielki w diagnozowaniu potrzeb i postaw młodzieży oraz w prowadzeniu ewaluacji realizowanych przez nich działań. Zachęcamy do testowania ich w pracy.

Polecane materiały

scenariusz_cwiczenie
Scenariusz zajęć lub ćwiczenie

Co zrobi największą różnicę?

W jakim stopniu uczniowie i uczennice zdają sobie sprawę, że jako konsumenci mają potencjalną moc sprawczą – zarówno indywidualnie, jak i jako część większej grupy? Czy i w jakim stopniu myślą o konsekwencjach swoich wyborów? Czy niesprawiedliwość motywuje ich do działania?

publikacje
Publikacja

Samorząd uczniowski. Przewodnik dla dyrektorów

Zestaw ćwiczeń do badania zmian w postawach młodzieży wobec globalnych wyzwań. Ćwiczenia idealnie nadają się do wprowadzenia grupy w tematykę globalną, mogą być również początkiem wspólnej drogi projektowej, a następnie jej podsumowaniem.