15 Marca 2018

Międzynarodowy Dzień Konsumenta ustanowiono w rocznicę przemówienia prezydenta Johna F. Kennedy'ego, wygłoszonego w 1962 roku, podczas którego prezydent USA sformułował cztery podstawowe prawa konsumentów: do informacji, do wyboru, do bezpieczeństwa i do reprezentacji. 

12 Marca 2018

Nikt nie ma wątpliwości, że matematyka jest potrzebna w naszym codziennym funkcjonowaniu. Dla wszystkich jest jasne, że jest podstawą, z której korzystają inne nauki - fizyka, chemia, biologia, nauki społeczne. 

08 Marca 2018

Z okazji Dnia Kobiet zapraszamy do poprowadzenia zajęć z młodzieżą według jednego z wybranych scenariuszy z edukacji globalnej, dotyczących kobiet.

18 Grudnia 2017

18 grudnia, w rocznicę wejścia w życie Międzynarodowej Konwencji ONZ o Ochronie Praw Wszystkich Pracowników - Migrantów i Członków Ich Rodzin, obchodzony jest Dzień Migrantów. Dzień ten jest okazją do tego, by podzielić się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami, a dzięki temu skuteczniej działać na rzecz ochrony praw osób migrujących.

22 Listopada 2017

W listopadzie i grudniu 2017 roku realizowaliśmy badanie na temat obecności edukacji globalnej w klasach IV-VIII szkoły podstawowej.

Strony