Razem w szkole. Polska-Ukraina

Z nami świadomie zaopiekujesz się wszystkimi uczennicami i uczniami w sytuacji, gdy do szkoły lub klasy dołączyli młodzi ludzie z doświadczeniem uchodźczym z Ukrainy.

Pomożemy Ci radzić sobie z wyzwaniami takimi jak:
– niewystarczająca wiedza o uczniach z Ukrainy: ich poziomie nauczania i potrzebach,
– zróżnicowanie wiedzy młodych ludzi w szkole i w klasach,
– konflikty oraz stres i napięcie, które wynika z ich trudnych doświadczeń i utrudnia im uczenie się.

Rejestracje na ten semestr są już zamknięte. Zapraszamy w kolejnym roku.

Udział w programie wspiera realizację kierunków polityki oświatowej Państwa na rok 2022/2023 (doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy).