Podstawa programowa

Podstawa programowa wielu przedmiotów na poziomie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej dostarcza okazji do omawiania zagadnień ekologicznych. Pojawiają się one na różnych przedmiotach, z przewagą przedmiotów ścisłych, jednak zagadnienia ekologiczne z powodzeniem można realizować na pozostałych przedmiotach, również tych humanistycznych. Ponadto, w Podstawie programowej przy opisie funkcji wychowawczej szkoły, bezpośrednią uwagę zwrócono właśnie na zagadnienia związane ze środowiskiem naturalnym: “Szkoła dba o wychowanie dzieci i młodzieży w duchu akceptacji i szacunku dla drugiego człowieka, kształtuje postawę szacunku dla środowiska przyrodniczego, w tym upowszechnia wiedzę o zasadach zrównoważonego rozwoju, motywuje do działań na rzecz ochrony środowiska oraz rozwija zainteresowanie ekologią.” Źródło