Zagadnienia w edukacji ekologicznej

Świat, w którym obecnie żyjemy mierzy się z różnorodnymi wyzwaniami środowiskowymi. Zmiana klimatu i utrata różnorodności biologicznej stanowią jedno z poważniejszych zagrożeń dla przyrody, której jesteśmy częścią. Tematy te łączą się z innymi istotnymi zagadnieniami jak zrównoważony rozwój, zasoby naturalne, energia i transport, produkcja, konsumpcja, odpady, globalny rynek i handel międzynarodowy oraz żywność i rolnictwo. Zagadnienia te są szeroko dyskutowane, a konsekwencje naszych działań w ich obszarze oraz możliwych zmian, mogą dotknąć każdego z nas, dlatego każdy powinien i może zaangażować w poprawę sytuacji w wyżej wymienionych obszarach, dążąc do rozwoju zrównoważonego na poziomie kraju i świata. Warto znaleźć w szkole przestrzeń dla poruszania tych aktualnych i istotnych dla młodzieży zagadnień. Zachęcamy do wprowadzania tych istotnych zagadnień i tematów, w ramach podstawy programowej, w formie edukacji ekologicznej.

Zagadnienia w ramach edukacji ekologicznej:

Poniżej znajdziesz krótką charakterystykę każdego z tematów, wraz z propozycją kilku źródeł na których możesz przeczytać na ich temat jeszcze więcej.

Dobrobyt powinien być budowany w oparciu o trzy filary rozwoju: społeczny, środowiskowy i gospodarczy. Jeśli naszym celem jest równowaga, to nie możemy lekceważyć żadnej z tych perspektyw. 

Na czym polega zrównoważony rozwój? W jaki sposób gospodarka może stać się bardziej zrównoważona? Jak możemy zmniejszyć nasz wpływ na środowisko w obliczu wzrostu liczby ludności?

Chcesz dowiedzieć się więcej? Kilka ciekawych źródeł wiedzy:

Zmiana klimatu jest jednym z głównych wyzwań stojących dziś przed ludzkością, ponieważ wpływa na funkcjonowanie społeczeństw i gospodarek na całym świecie, od wywoływania anomalii pogodowych po ograniczanie plonów i zaostrzanie konfliktów międzynarodowych. 

Jakie są przyczyny i konsekwencje zmiany klimatu oraz jak możemy jej zapobiegać? Jaka jest i jaka może być rola polityki, biznesu, nauki, ruchów społecznych i jednostek w tym procesie? W jaki sposób zmiana klimatu wiąże się z innymi zagadnieniami globalnymi, takimi jak: migracje, pokój i konflikty, różnorodność biologiczna, edukacja?

Chcesz dowiedzieć się więcej? Kilka ciekawych źródeł wiedzy:

Społeczeństwo i gospodarka nie mogą istnieć bez dostępu do zasobów naturalnych. Niektóre zasoby są odnawialne, jeśli wykorzystuje się je w rozsądny sposób. Inne już nigdy nie będą dostępne, jeśli wykorzystamy je zbyt szybko. 

Czy zasoby nieodnawialne mogą być zastąpione odnawialnymi? Jak możemy ograniczyć nasze uzależnienie od paliw kopalnych? Kto powinien kontrolować zrównoważone wykorzystywanie zasobów?

Chcesz dowiedzieć się więcej? Kilka ciekawych źródeł wiedzy:

Energia towarzyszy nam na co dzień. Gdy przygotowujemy rano śniadanie, w drodze do pracy i szkoły, gdy poszukujemy informacji w Internecie, czytamy wieczorem książkę jak i wtedy gdy podróżujemy różnymi środkami transportu. Dziś możemy pokonać odległość z Paryża do Bombaju w kilkanaście godzin, choć nasze decyzje nie powinny opierać się tylko na pytaniu czy można, ale również czy warto przemierzać tysiące kilometrów – jak przyjazny jest wybrany przez nas transport dla środowiska. 

Jak dużo wiemy o energii i jej źródłach? Co możemy zrobić, aby mądrze korzystać z energii? Czy wyłączenie światła w nieużywanych pomieszczeniach ma jakieś znaczenie? I czy energia to tylko paliwa, prąd i ciepło? Jak transport i nasze decyzje podróżnicze wpływają na środowisko? Czy komunikacja miejska, to jedyny wybór? Zobacz, co przygotowaliśmy w materiałach!

Chcesz dowiedzieć się więcej? Kilka ciekawych źródeł wiedzy:

W dzisiejszych czasach większość procesów produkcyjnych została zglobalizowana. Nasze wybory konsumenckie wpływają na ludzi w innych częściach świata, a to wiąże się m.in. z odpowiedzialnością. 

Dlaczego produkcja w pewnych regionach świata jest tańsza, a w innych droższa? Kto jest odpowiedzialny za warunki pracy w odległych fabrykach? Czy kupujesz więcej niż potrzebujesz?

Chcesz dowiedzieć się więcej? Kilka ciekawych źródeł wiedzy:

Handel międzynarodowy napędza globalny rynek, który stanowi skomplikowaną sieć powiązań między krajami, międzynarodowymi korporacjami i jednostkami. Wpływa na konsumpcję, środowisko naturalne i nasze codzienne życie.

Jak międzynarodowe korporacje wpływają na lokalny i globalny rynek? Jak doszło do wielkiego kryzysu ekonomicznego i jak w przyszłości możemy uniknąć podobnych kryzysów?

Na nasze talerze trafiają produkty żywnościowe z całego świata, a rolnictwo to kluczowa gałąź globalnej gospodarki. Na świecie jest odpowiednio dużo żywności, żeby starczyło jej dla wszystkich, ale wciąż niesprawiedliwe mechanizmy polityczne powodują, że część osób cierpi z powodu głodu i niedożywienia. 

Skąd pochodzi jedzenie, które spożywamy? Jak zmieniły się procesy produkcji żywności w skali lokalnej i globalnej? W jaki sposób polityka rolna Unii Europejskiej wpływa na produkcję żywności w Europie i na świecie?

Chcecie dowiedzieć się więcej? Kilka ciekawych źródeł wiedzy:

Człowiek, podobnie jak inne żywe organizmy, jest częścią ekosystemu i zależy od natury. Różnorodność biologiczna ma ogromne znaczenie dla ludzkości, zapewniając nam wiele cennych zasobów niezbędnych do codziennego funkcjonowania. Dziś utrata bioróżnorodności stanowi palący problem na całym świecie. W wyniku działalności człowieka coraz więcej gatunków jest zagrożonych wyginięciem.

W jaki sposób utrata różnorodności biologicznej wpływa na życie ludzi? Jaka działalność ludzka stanowi największe zagrożenie dla natury? Jak lokalne zmiany w ekosystemach wpływają na globalne procesy? Dlaczego budowanie związków z naturą jest dla nas tak ważne? Jak to robić w sposób zrównoważony i uczciwy?

Chcesz dowiedzieć się więcej? Kilka ciekawych źródeł wiedzy: