Różnorodność biologiczna

Różnorodność biologiczna ma ogromne znaczenie dla ludzkości. Dziś utrata bioróżnorodności stanowi palący problem na całym świecie. W wyniku działalności człowieka coraz więcej gatunków jest zagrożonych wyginięciem. W jaki sposób utrata różnorodności biologicznej wpływa na życie ludzi lokalnie i globalnie? Jaka działalność ludzka stanowi największe zagrożenie dla natury? Jak obserwować przyrodę w terenie?

Film

Czym jest Natura 2000?

Jak obszary Natura 2000 chronią przyrodę? Poznajcie konkretne przykłady takich obszarów w Polsce i zobaczcie, czym możemy się cieszyć, dzięki ich funkcjonowaniu.

graficzne
Materiały graficzne

Jak obserwować przyrodę

Co można obserwować w przyrodzie, jak się przygotować i o czym pamiętać wychodząc w teren? Różnorodność roślin, zwierząt na łące czy lesie jest ogromna! Warto się jej lepiej przyjrzeć.

scenariusz_cwiczenie
Scenariusz zajęć

Spacery dźwiękowe

Jak brzmi natura, a jak miasto? Czy można być kompozytorem i odkrywcą krajobrazu dźwiękowego? Ta karta pracy pomoże młodzieży zrealizować działanie, dzięki któremu pozna dźwiękową mapę swojego regionu.

scenariusz_cwiczenie
Scenariusz zajęć

Jakie możliwości daje nieskoszony trawnik? klasy IV-VI

Zadanie interdyscplinarne dla klas IV-VI. Dzieci dowiedzą się, jakie korzyści płyną z odbudowy środowiska przyrodniczego na przykładzie przemiany trawnika w łąkę kwietną.

scenariusz_cwiczenie
Scenariusz zajęć

Jakie możliwości daje nieskoszony trawnik? klasy VII-VIII

Młodzież dowie się, jak i dlaczego warto chronić środowisko naturalne ze szczególnym uwzględnieniem korytarzy ekologicznych.

publikacje
Scenariusz zajęć

Jak możemy przyczynić się do ochrony środowiska?

W trakcie zajęć uczniowie i uczennice poznają wyzwania współczesnego świata dotyczące środowiska. Zastanawiają się nad swoim wpływem na środowisko i nad możliwymi działaniami na jego rzecz.