Zasoby naturalne

Społeczeństwo i gospodarka nie mogą istnieć bez dostępu do zasobów naturalnych. Niektóre zasoby są odnawialne, jeśli wykorzystuje się je w rozsądny sposób. Inne już nigdy nie będą dostępne, jeśli zużyjemy je w pełni. Czy zasoby nieodnawialne mogą być zastąpione odnawialnymi? Czy zrównoważona gospodarka leśna jest możliwa? Jakie znaczenie ma woda?

publikacje
Publikacja

Edu-skrzynka. Woda. Eksperymenty, klasy 0-III

Wprowadźcie najmłodszych w świat nauk przyrodniczych, w tym fizyki. Na Edu-skrzynki składają się proste i konkretne instrukcje przeprowadzenia eksperymentów.

publikacje
Publikacja

Edu-skrzynka. Woda. Eksperymenty, klasy IV-VI

Wprowadźcie młodzież w świat nauk przyrodniczych, w tym fizyki. Na Edu-skrzynki składają się proste i konkretne instrukcje przeprowadzenia eksperymentów.

artykul(4)
Artykuł

W jaki sposób woda kształtuje życie religijne i biologiczne człowieka?

Przyjrzyjcie się znaczeniu wody w wymiarze religijnym, społecznym i biologicznym. Projekt może zakończyć się podsumowaniem w Światowy Dzień Wody tj. 22 marca.

publikacje
Publikacja

Jak rozmawiać o zrównoważonej gospodarce leśnej?

Scenariusze na j. polski, geografię, biologię i WOS w szkołach ponadpdst., o zrównoważonym rozwoju, racjonalnym gospodarowaniu zasobami leśnymi, bogactwie biologicznym i wartości lasu.

scenariusz_cwiczenie
Scenariusz zajęć

Jak w terenie budować wartościową relację ze środowiskiem?

Zbiór aktywności oraz ćwiczeń, które umożliwiają poznanie i badanie lasu. W zależności od wieku grupy oraz czasu zajęć, nauczyciel ma do wyboru pięć propozycji ćwiczeń na terenie leśnym.