Podsumowanie spotkania „Jak szkoła może zadbać o czyste środowisko naturalne?”

Aktualność

W dniu 9 grudnia spotkaliśmy się na czwartym spotkaniu w ramach serii spotkań „Europa o klimacie” i programu „Ekologiczna szkoła” Jak szkoła może zadbać o czyste środowisko naturalne?. Celem spotkania było:

 • wzmocnienie wiedzy na temat zanieczyszczenia środowiska i Europejskiego Zielonego Ładu;
 • poznanie kolejnych zadań interdyscyplinarnych w programie Europa o klimacie;
 • przyjrzenie się sposobom realizacji edukacji ekologicznej z wykorzystaniem zadań interdyscyplinarnych.

Tym razem naszym tematem przewodnim były zanieczyszczenia środowiska, również w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu. W cyklu warsztatów on-line oraz materiałach edukacyjnych przygotowywanych w ramach programu skupiamy się na czterech tematach będących częścią strategii:

 • Klimat,
 • Zrównoważone budownictwo i transport,
 • Gospodarka Obiegu Zamkniętego,
 • Zanieczyszczenia środowiska.

Seria spotkań jest okazją do zainspirowania się nowymi tematami poruszanymi w ramach edukacji ekologicznej. W ramach każdego tematu proponujemy również materiały edukacyjne w formie zadań interdyscyplinarnych dla szkół podstawowych, zapraszające do międzyprzedmiotowej pracy w szkole i współpracy. 

Proponowane zadania interdyscyplinarne wspiera również przewodnik Zielony ład w szkole. Jak i dlaczego warto realizować edukację ekologiczną w szkole podstawowej, który zbiera najważniejsze informacje na temat edukacji ekologicznej.

Na czwartym i ostatnim spotkaniu przyglądaliśmy się tematowi zanieczyszczeń środowiskowych, sposobom odpowiedzi na to wyzwanie przez organizacje międzynarodowe i Komisję Europejską oraz pomysły na zaangażowanie szkoły na rzecz czystego środowiska. 

W ramach strategii Europejski Zielony Ład, Komisja Europejska planuje m.in:

 • lepszy monitoring zanieczyszczeń powietrza, wody, gleby oraz produktów konsumpcyjnych, 
 • informowanie o zanieczyszczeniach środowiska, zapobieganie im oraz usuwanie ich skutków,
 • odtworzenie naturalnych funkcji wód powierzchniowych i gruntowych,
 • wprowadzenie strategii „od pola do stołu” (tu więcej na ten temat w naszym zadaniu Co to jest dobra żywność? dla klas IV-VI oraz dla klas VII-VIII) w celu ograniczenia substancji biogennych.

Podczas spotkania rozmawialiśmy o tym, co szkoła może zrobić na rzecz czystego powietrza. Wśród odpowiedzi pojawiały się następujące stwierdzenia:

 • poznanie stanu środowiska lokalnego – monitoring czystości powietrza, wody, gleby,
 • identyfikacja innych zanieczyszczeń, które znajdują się w najbliższym otoczeniu uczniów i uczennic – zanieczyszczenie hałasem i światłem,
 • wzmacnianie świadomości społeczności szkolnej na temat konsekwencji zanieczyszczeń dla środowiska i ludzi,
 • podejmowanie działań na rzecz ograniczenia zanieczyszczeń, np. powietrza, między innymi poprzez promowanie zrównoważonego i/lub bezemisyjnego transportu.

Więcej na temat zanieczyszczeń środowiska znajdziesz w prezentacji >>Tutaj<<.

W części dotyczącej edukacji ekologicznej przyjrzeliśmy się bliżej zadaniom interdyscyplinarnym i pomysłom na ich realizację. Jak realizować zadanie interdyscyplinarne?

 1. Zaplanuj realizację zadania – ustal z kim i w jakiej kolejności przeprowadzisz poszczególne aktywności. Zadanie można modyfikować i dostosować do Twoich  możliwości i potrzeb oraz uczniów i uczennic. O ostatecznym kształcie zadania decydują osoby które prowadzą zajęcia.
 2. Zrealizuj aktywność wprowadzającą młodzież do tematyki zadania. Dzięki niemu uczniowie i uczennice poznają główne zagadnienia poruszane w zadaniu oraz jego cel.
 3. Zrealizuj wraz innymi nauczycielami i nauczycielkami aktywności przedmiotowe (geografia/przyroda, matematyka, język polski). Dzięki nim młodzież wzmocni wiedzę środowiskową, podejmie dyskusję na temat wyzwań środowiskowych oraz zaplanuje rozwiązania i działania możliwe do zrealizowania.
 4. Przeprowadź aktywność podsumowującą całe zadanie, w ramach którego klasa ostatecznie je zrealizuje. W ramach podsumowania młodzież:
  1. odpowiada na pytanie kluczowe i przypomina sobie o tym, czego się nauczyła na temat zagadnienia oraz rozwiązań;
  2. może zaplanować inicjatywę wzmacniającą świadomość społeczności szkolnej lub realizację projektu młodzieżowego.

Do tej pory stworzyliśmy już siedem zadań interdyscyplinarnych, dotyczących siedmiu ważnych zagadnień środowiskowych (na dwa poziomy edukacyjne), znajdziesz je w naszej bibliotece materiałów. Zadania interdyscyplinarne dotyczące zanieczyszczeń środowiska i działań, które może podjąć szkołą dostępne, będą już w styczniu, pod linkami:

 

Seria spotkań „Europa o klimacie” jest współfinansowana ze środków Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce oraz Unii Europejskiej.

 

Inne aktualności

Aktualności

15/11/2022
Przyjdź na webinarium o ocenianiu w wielokulturowej szkole (24 listopada)
Dyrektorze, Dyrektorko,przyjdź na bezpłatne webinarium o ocenianiu. Będziemy rozmawiać o szkole wielokulturowej. Zastanowimy się, jak proces oceniania uczniów polskich i z doświadczeniem migracji może uwzględniać ich zróżnicowane potrzeby emocjonalne, społeczne...
czytaj więcej»
16/10/2022
Zamień swoją bibliotekę w bibliotekę z klimatem!
Z okazji Tygodnia Edukacji Globalnej zapraszamy bibliotekarzy i bibliotekarki do udziału w konkursie. Przeprowadź w bibliotece działanie w czasie Tygodnia Edukacji Globalnej (14-20.11.2022) związane ze zmianą klimatu i globalnymi wyzwaniami...
czytaj więcej»
10/10/2022
Zapraszamy na festiwal z okazji Tygodnia Edukacji Globalnej 2022
Drogie Nauczycielki, drodzy Nauczyciele, zapraszamy Was oraz Waszych uczniów i uczennice do włączenia się w obchody Tygodnia Edukacji Globalnej (TEG) – święta ludzi zainteresowanych światem i zmienianiem go. Ten międzynarodowy...
czytaj więcej»
06/10/2022
Zapraszamy na warsztaty dziennikarskie “1Planet4All”!
Zapraszamy uczniów i uczennice ostatniego roku klas dziennikarskich szkół ponadpodstawowych i kół dziennikarskich którzy ukończyli 18 lat oraz studentów  kierunków związanych z dziennikarstwem z całej Polski do udziału w warsztacie...
czytaj więcej»
05/10/2022
Seria spotkań „Młodzież stawia na środowisko”
Chcesz zainteresować swoich uczniów i uczennice przyrodą? Potrzebujesz wsparcia w angażowaniu młodzieży w działania na rzecz środowiska? Nauczycielu, Nauczycielko, zaproś swoją klasę, grupę projektową, koło naukowe do serii spotkań on-line...
czytaj więcej»
29/09/2022
Wyniki konkursu dziennikarskiego pt. “Budujemy społeczeństwo otwarte”
Znamy już zwycięzców V edycji konkursu na projekt materiału dziennikarskiego pt. "Budujemy społeczeństwo otwarte", zorganizowanego w ramach programu „I am European: Historie i fakty o migracjach na XXI wiek” finansowanego...
czytaj więcej»

Zobacz inne obszary naszych działań