Razem dla klimatu

Zmiana klimatu dzieje się tu i teraz! Podejmijmy razem wyzwanie i zadbajmy o wspólną przyszłość budując klimatycznie świadome społeczności, czyli takie, które potrafią krytycznie myśleć, wiedzą, czym jest zmiana klimatu, dostrzegają jej skutki i znają możliwości ochrony klimatu. 

W tej ścieżce uczniowie i uczennice zdobywają wiedzę na temat możliwości lokalnego i globalnego działania na rzecz ochrony klimatu. Przy wsparciu opiekuna lub opiekunki grupy projektowej poszerzają także swoją wiedzę o tym, czym jest zmiana klimatu oraz jakie są jej skutki. Zakładając Klimatyczną Redakcję Szkolną lub przeprowadzając Akcję dla klimatu, rozwijają umiejętności krytycznego myślenia, rozumienia globalnych współzależności, wyznaczania celów i współpracy w grupie. 

Ścieżka „Razem dla klimatu!” składa się z dwóch elementów: kursu internetowego dla nauczycieli i nauczycielek, pedagogów, bibliotekarzy oraz projektu młodzieżowego.

Harmonogram

I semestr - uczymy się!

W I semestrze roku szkolnego uczestnicy i uczestniczki kursu zwiększą swoją wiedzę o globalnych współzależnościach i zmianie klimatu i nabędą kompetencji krytycznego myślenia. Znajdą grupę młodzieży (5-10 osób), która zaangażuje się w działania. Uczestnicy i uczestniczki będą przeprowadzać z młodzieżą zajęcia na podstawie scenariuszy zaproponowanych przez CEO i przygotowywać młodzież do działania metodą projektu młodzieżowego. Grupy młodzieżowe w I semestrze roku szkolnego poznają zagadnienia związane ze zmianą klimatu i krytycznym myśleniem.

II semestr - działamy!

II semestr będzie skupiony na prowadzeniu działań w przestrzeni szkolnej i/lub lokalnej. Nauczyciel lub nauczycielka przeprowadzi z grupą uczniów i uczennic projekt młodzieżowy. Grupy młodzieżowe będą pracować w zależności od wybranej ścieżki nad: opracowaniem materiału dziennikarskiego lub nad „Akcją dla klimatu”, która będzie przeprowadzona w maju 2022 roku. Oba działania będą skierowana do społeczności szkolnej i /lub lokalnej i mają na celu pokazać zmianę klimatu w kontekście lokalnym w powiązaniu z globalnym. 

Oferowane wsparcie

W ramach  programu CEO zapewnia następujące wsparcie:

  1. 6 modułów kursu internetowego na platformie CEO.
  2. Materiały edukacyjne dla nauczycieli i nauczycielek i dla młodzieży, 
  3. Szkolenia:
  • dla nauczycieli: webinarium wprowadzające i podsumowujące,
  • dla uczniów i uczennic: szkolenia na temat zmiany klimatu, szkolenia na temat manipulacji i krytycznego myślenia.

4. Mentoring dla uczestników i uczestniczek i grup młodzieżowych

Do pobrania

Regulamin

Regulamin

Regulamin

Regulamin dla wolnych słuchaczy

Szczególnie polecamy

  • Film lub webinarium
Ty też możesz...
Młodzież z całej Polski podejmuje różne działania – indywidualne, grupowe, na
Zobacz
  • Scenariusz lub ćwiczenie
Scenariusze bazowe do...
Bycie młodym dziennikarzem lub dziennikarką, która pisze o zmianie klimatu, to
Zobacz
  • Publikacja
Przewodnik po Klimatycznych...
Bycie młodym dziennikarzem lub dziennikarką, która pisze o zmianie klimatu, to
Zobacz

Partnerzy i sponsorzy

Ścieżka „Globalna szkoła. Razem dla klimatu” powstała w ramach projektu “Razem dla klimatu. Krytyczne myślenie dla świadomych klimatycznie społeczności”, który jest częścią programu „1Planet4All – Razem dla klimatu” realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i finansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz współfinansowanego w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

1Planet4All – Razem dla klimatu!” jest częścią programu DEAR (The European Commission’s Development Education and Awareness Raising Programme), który wspiera projekty angażujące społeczeństwo Unii Europejskiej w globalne zagadnienia rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego.