Razem o migracjach

To ścieżka dla tych, którzy chcą przygotować uczniów i uczennice na wyzwania, które będą czekały ich w przyszłości, np. takie jak migracje. Wspólnie tworzymy szkoły, w których potrafimy ze sobą rozmawiać z szacunkiem nawet na trudne tematy.

Warto przybliżać uczniom i uczennicom zagadnienie migracji w kontekście polskim i światowym. Wyposażeni w wiedzę oraz niezbędne umiejętności i kompetencje będą potrafili odnaleźć się w złożonym, wielowymiarowym świecie. Zwłaszcza, że z osobami z różnych krajów, uchodźcami z Ukrainy, Syrii czy Białorusi, sąsiadami z innych państw spotykają się już dzisiaj w klasie, na podwórku czy za pośrednictwem mediów.

Dołącz do kursu i załóż w szkole „Klub dobrej rozmowy”

Pod Twoją opieką młodzi ludzie założą w szkole „Klub dobrej rozmowy”. Pracują w nim na rzecz lepszego zrozumienia wielokulturowości oraz zagadnień związanych z migracją i uchodźstwem. Uczą się także zarządzania i współdziałania w grupie rówieśniczej.

Praca w programie odbywa się online. W działaniach wesprą Cię doświadczeni mentorzy i mentorki.

Ścieżka szczególnie polecana wychowawcom i wychowawczyniom oraz nauczycielom i nauczycielkom, którzy chcą prowadzić lekcje przedmiotowe, godziny wychowawcze i zajęcia pozalekcyjne z uczniami i uczennicami.

Co zyskasz, jeśli wybierzesz ścieżkę „Razem o migracjach”?

 • zdobędziesz rzetelne informacje na temat migracji w kontekście globalnym i polskim,
 • nauczysz się pracować metodą storytellingu,
 • dowiesz się, jak rozmawiać z młodzieżą o procesach, które zachodzą w grupie, jak: wykluczenie, stereotyp, dyskryminacja i jak można im przeciwdziałać;
 • dowiesz się, jak budować bezpieczną atmosferę rozmowy;
 • rozwiniesz umiejętność omawiania i dyskutowania z uczniami bieżących tematów, także związanych z wojną w Ukrainie, kryzysem uchodźczym i jego konsekwencjami;
 • dowiesz się więcej, jak radzić sobie z różnicami kulturowymi i jak wygląda proces adaptacji oraz jak wspierać integrację młodzieży;
 • będziesz pracować nad budowaniem w klasie klimatu sprzyjającego włączeniu oraz zapobieganiu praktykom dyskryminującym.

Poznasz różne sposoby na poruszanie tematu migracji i dyskryminacji z młodzieżą. Proponowane metody pracy:

 1. rozmowa w oparciu o krótkometrażowe filmy, które prezentują perspektywę osób z doświadczeniem migracyjnym oraz ekspertek i ekspertów badających procesy migracyjne, 
 2. metoda storytellingu, czyli opowieści migrantów i migrantek, które odnoszą się do wyobraźni słuchających, angażują ich myśli i emocje. Opowiadanie historii ułatwia przekazywanie faktów i tłumaczenie zawiłych procesów,
 3. Klub Dobrej Rozmowy, czyli szkolne kółko zainteresowanych zagadnieniem współczesnych migracji. Metoda pracy, która otwiera na różne punkty widzenia na trudniejsze, społeczne tematy i w której każdy głos brany jest pod uwagę.

Jakie korzyści czerpią uczniowie i uczennice z udziału w programie?

 1. Rozwijają swoją wiedzę o migracjach jako o naturalnym, powtarzającym się, ale też złożonym i wielowymiarowym procesie. Przyglądają się temu zjawisku krytycznie z perspektywy globalnej i lokalnej.
 2. Rozwijają swoje kompetencje społeczno-antydyskryminacyjne. Przyglądają się własnym przekonaniom i emocjom związanym z tematem migracji. Podejmują refleksję na temat własnej tożsamości i jej wpływu na postrzeganie innych. 
 3. Dowiadują się, jak wyrażać własne zdanie w sposób konstruktywny i w atmosferze szacunku oraz uczą się słuchać, dostrzegać inne perspektyw i prowadzić dialog.
 4. Podejmą działania na rzecz budowania kultury włączającej w swoim sąsiedztwie realizując Klub Dobrej Rozmowy. Uczniowie i uczennice wzmocnią swoje poczucie sprawstwa i odpowiedzialności za wspólnotę.

Oprócz tego uczestnicy i uczestniczki mogą wziąć udział w:

 • regionalnych warsztatach stacjonarnych,
 • tematycznych spotkaniach online z praktykami.

SEMESTR LETNI 2022/2023

Zakładamy uczniowski szkolny Klub Dobrej Rozmowy

Nauczyciel zakłada z chętną grupą młodzieży szkolne kółko pod szyldem Klub Dobrej Rozmowy. Odbywają się w nim regularne spotkania, aby rozmawiać o migracjach. Spotkania poprowadzisz ze wsparciem gotowych scenariuszy rozmów.  Aktywność ma wspierać młodzież w próbie zrozumienia różnych aspektów migracji, nauce wyrażania własnego zdania, dyskutowania, poznania opinii rówieśników, zadawania pytań, dać ujście emocjom. Rozmowy mogą być oparte o krótkometrażowe filmy pokazujące opowieści migracyjne, informacje medialne nt. bieżących wydarzeń, pomysły nauczyciela lub młodzieży. 

Oprócz tego możesz skorzystać z:

 • regionalnych warsztatów stacjonarnych dla nauczycieli,
 • tematycznych spotkań online z praktykami dla nauczycieli,
 • możliwości zaproszenia do Twojej klasu osoby z doświadczeniem migracyjnym,
 • wypożyczenia gogli VR dla młodzieży, dzięki którym poczują się jak na rozmowie z migrantem lub migrantką.

Do pobrania

Regulamin

Regulamin

Inny

Współczesne migracje. Raport z badania 

Szczególnie polecamy

 • Publikacja
Storytelling o migracjach...
Przewodnik jest przeznaczony dla wychowawców i wychowawczyń szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Zobacz
 • Film lub webinarium
Rozmawiajmy o migracjach
Dlaczego trudno czasami porozumieć się nawet w najprostszych sprawach? Czym jest
Zobacz
 • Publikacja
Storytelling lokalny, czyli...
Przewodnik ma pomóc uczniom i uczennicom  zrealizować projekt na podstawie opowieści
Zobacz

Partnerzy i sponsorzy

Kurs w roku szkolnym 2022/23 realizowany jest w partnerstwie z Norwegian Refugee Council.

Ścieżka „Razem o migracjach” programu „Globalna szkoła” powstała w ramach projektów „I am European: Historie i fakty o migracjach na XXI wiek”, „Rozmawiajmy o uchodźcach. Klub Dobrej Rozmowy” oraz „Globalna szkoła. Razem o migracjach” realizowanych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Projekt  „I am European: Historie i fakty o migracjach na XXI wiek”  współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej. Jest częścią programu DEAR (The European Commission’s Development Education and Awareness Raising Programme), który wspiera projekty angażujące społeczeństwo Unii Europejskiej w globalne zagadnienia rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego.

Projekt „Rozmawiajmy o uchodźcach. Klub Dobrej Rozmowy” współfinansowany jest przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w ramach programu „Szkoła ucząca się”
Projekt „Globalna szkoła. Razem o migracjach” współfinansowany z budżetu państwa w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Współfinansowanie w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP odbywa się w ramach zadania „Edukacja globalna” i wartość dofinansowania w 2021 roku wynosi 58 610 ,00 PLN, a w 2022 roku 85 440,00 PLN.

Treść wyraża wyłącznie poglądy autorów/autorek i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności ani Unii Europejskiej.

?>