Razem dla klimatu

Ścieżka dla tych, którzy chcą budować klimatycznie świadome społeczności i razem z uczniami i uczennicami działać na rzecz planety. Bo zmiana klimatu dzieje się tu i teraz!

Uczniowie i uczennice martwią się klimatem i chcą dowiadywać się więcej o tym, jak działać. W odpowiedzi na tę potrzebę rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 3.06.2020 r. wprowadziło na godzinę wychowawczą edukację klimatyczną. To okazja nie tylko do poszerzenia wiedzy młodych ludzi na temat globalnych wyzwań, ale też budowania takich wartości jak empatia, współodpowiedzialność czy solidarność. nabywania kompetencji krytycznego myślenia, uświadamiając sobie nasze miejsce w świecie wśród innych istot.

Kurs w ramach ścieżki będzie trwał od października 2022 do maja 2023 r. Udział w kursie jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona!

Do programu zapraszamy nauczycieli i nauczycielki wszystkich przedmiotów, wychowawców i wychowawczynie, pedagogów, pedagożki i bibliotekarzy oraz bibliotekarki ze szkół podstawowych (klas VI-VIII) i szkół ponadpodstawowych oraz innych placówek oświatowych i oświatowo-wychowawczych.

NA CZYM POLEGA ŚCIEŻKA?

I semestr - uczymy się!

W I semestrze roku szkolnego uczestnicy i uczestniczki kursu zwiększą swoją wiedzę o globalnych współzależnościach i zmianie klimatu oraz nabędą kompetencje krytycznego myślenia. Znajdą grupę młodzieży (5-10 osób), która zaangażuje się w działania. Uczestnicy i uczestniczki będą przeprowadzać z młodzieżą zajęcia na podstawie scenariuszy zaproponowanych przez CEO i przygotowywać młodzież do działania metodą projektu młodzieżowego. Grupy młodzieżowe poznają zagadnienia związane ze zmianą klimatu i krytycznym myśleniem.

II semestr - działamy!

W II semestrze skupimy się na prowadzeniu działań w przestrzeni szkolnej i/lub lokalnej. Nauczyciel lub nauczycielka przeprowadzi z grupą uczniów i uczennic projekt młodzieżowy. Grupy młodzieżowe będą pracować nad: opracowaniem materiału dziennikarskiego lub nad Akcją dla klimatu”. Oba działania będą skierowana do społeczności szkolnej i/lub lokalnej i mają na celu pokazać zmianę klimatu w kontekście lokalnym w powiązaniu z globalnym. 

Oferowane wsparcie

W ramach programu CEO zapewni Ci wsparcie, abyś mógł lub mogła zrealizować wszystkie kroki:

 1. 6 modułów kursu internetowego na platformie CEO.
 2. Materiały edukacyjne dla Ciebie i dla młodzieży, m.in.:
 • różnorodne materiały edukacyjne: ćwiczenia, filmy, plakaty;
 • przewodnik dla młodzieży na temat zakładania redakcji szkolnych i odpowiedzialnego dziennikarstwa o zmianie klimatu,
 • zestaw scenariuszy przedmiotowych, dzięki którym poruszysz temat zmiany klimatu na swoich lekcjach;
 1. Szkolenia:
 • dla Ciebie webinarium wprowadzające,
 • dla uczniów i uczennic (dla chętnych): szkolenia na temat zmiany klimatu, szkolenia na temat manipulacji i krytycznego myślenia, spotkania z aktywistami i aktywistkami.
 1. Mentoring:
 • dla Ciebie: informacja zwrotna od mentora, mentorki po wypełnieniu zadań w kursie internetowym,
 • mentoring dla grup młodzieżowych, czyli 3 spotkania z dziennikarzem, dziennikarką, lub specjalistą, specjaliską od akcji młodzieżowych, które pomogą uczniom i uczennicom w pracy nad swoim projektem (dla chętnych).
 1. Inne wydarzenia:
 • możliwość wzięcia udziału w festiwalach internetowych z okazji Tygodnia Edukacji Globalnej i Dnia Ziemi.

Co zyskujesz?

Dzięki udziałowi w programie:

 • pogłębisz swoją wiedzę na temat globalnych współzależności, zmiany klimatu, jej przyczyn, skutków i działań, jakie możemy podejmować, aby chronić naszą planetę,
 • dowiesz się, czym są fake-newsy i jak sprawdzać wiarygodność informacji,
 • pogłębisz swoje umiejętności w zakresie wykorzystywania medialnych zasobów cyfrowych w uczeniu,
 • nauczysz się, jak pracować z młodzieżą przy określaniu celów, działań i podsumowaniu osiągnięć,
 • poznasz lepiej swoich uczniów i uczennice i odkryjesz ich mocne strony,
 • rozwiniesz swoje kompetencje uczenia się i uczenia innych,
 • będziesz uczestniczyć w ogólnopolskich i ogólnoświatowych działaniach na rzecz klimatu.

Czego nauczy się młodzież?

Dzięki udziale w programie młodzież zyska:

 • wiedzę na temat zmiany klimatu,
 • kompetencję krytycznego myślenia,
 • umiejętności organizacyjne – samodzielnie wyznaczy cele, zaplanuje i rozdzieli zadania w grupie,
 • umiejętność samodzielnego uczenia się,
 • umiejętności liderskie i współpracy,
 • umiejętności społeczne – dzięki zaangażowaniu w działania na rzecz społeczności szkolnej i/lub lokalnej,
 • rozwój postawy solidarności, odpowiedzialności i obywatelskości, które przekładają się na budowanie świadomych klimatycznie społeczeństw,
 • pewność siebie, poczucie decyzyjności i sprawczości, a także pozna swoje mocne i słabe strony.

Zapraszamy do zgłaszania się dwóch nauczycieli/nauczycielek z jednej szkoły. Łącznie  z jednej szkoły może zgłosić się 3 nauczycieli/nauczycielek. 

O czym pamiętać przed zgłoszeniem?

 • Zanim dokonasz rejestracji, zapoznaj się z regulaminem programu zamieszczonym poniżej.
 • Zachęcamy, aby do ścieżki zgłaszały się dwie osoby z jednej szkoły. Każda osoba musi jednak zarejestrować się osobiście, aby wziąć udział w programie i, po złożeniu sprawozdania z realizacji projektu, otrzymać dyplom uczestnictwa. Jeśli w szkole jest zainteresowanych więcej nauczycieli lub nauczycielek, należy założyć odpowiednio wiele grup projektowych.

 Jeśli masz dodoatkowe pytania, koordynatorka kursu Marta Kałużyńska, postara się Ci pomóc: marta.kaluzynska@ceo.org.pl.

Do pobrania

Regulamin

Regulamin

Opis projektu "1Planet4All - Razem dla klimatu!"

Inne

Szczególnie polecamy

mężczyzna pokazuje coś na tablicy - grafika
 • Scenariusz lub ćwiczenie
Scenariusze bazowe programu...
Scenariusze do programu "1Planet4All - Razem dla klimatu!", które pomogą zawiązać
Zobacz
 • Film lub webinarium
Ty też możesz...
Młodzież z całej Polski podejmuje różne działania – indywidualne, grupowe, na
Zobacz
mężczyzna pokazuje coś na tablicy - grafika
 • Scenariusz lub ćwiczenie
Scenariusze bazowe do...
Bycie młodym dziennikarzem lub dziennikarką, która pisze o zmianie klimatu, to
Zobacz
 • Publikacja
Przewodnik po Klimatycznych...
Bycie młodym dziennikarzem lub dziennikarką, która pisze o zmianie klimatu, to
Zobacz

Partnerzy i sponsorzy

Ścieżka „Globalna szkoła. Razem dla klimatu” powstała w ramach projektu „1Planet4All – Razem dla klimatu” realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

„1Planet4All – Razem dla klimatu!” jest częścią programu DEAR (The European Commission’s Development Education and Awareness Raising Programme), który wspiera projekty angażujące społeczeństwo Unii Europejskiej w globalne zagadnienia rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego.