Razem dla równości

Ścieżka „Globalna szkoła. Razem dla równości”, realizowana jest w ramach projektu „Szkoła otwartości. Wspieranie równości płci”. Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Uczysz przedmiotów ścisłych i chciałbyś, chciałabyś wzmocnić zainteresowanie młodzieży swoim przedmiotem, ze szczególnym uwzględnieniem zaangażowania dziewcząt? 

Myślisz o stworzeniu projektu młodzieżowego na temat globalnych wyzwań, ale nie wiesz od czego zacząć?

Semestralny kurs “Razem dla równości” jest skrojony pod Ciebie!

Zapraszamy Cię do realizacji semestralnego kursu, w ramach Programu „Globalna szkoła” ze ścieżką „Razem dla równości”.

Zależy nam na rozbudzaniu u młodzieży, w szczególności u dziewcząt, zainteresowania nauką przedmiotów ścisłych i przyrodniczych, przy jednoczesnym budowaniu świadomości na temat równości płci w ujęciu lokalnym i globalnym. 

 • Poznasz metody angażowania młodzieży w przedmioty ścisłe.
 • Dowiesz się w jaki sposób możesz rozbudzić tę pasję u dziewcząt.
 • Zrealizujesz ze swoimi uczniami projekty młodzieżowe, otrzymując odpowiednie wsparcie merytoryczne.

Kluczowym elementem realizacji ścieżki jest wspólne stworzenie w szkole przestrzeni do nauki przedmiotów ścisłych w atmosferze równości – STEM Klubu – poznając aktualne wyzwania globalne i lokalne rozwiązania ukazujące zastosowanie przyswajanej wiedzy w praktyce. Działanie w STEM Klubie umożliwia nabycie przez młodzież szeregu umiejętności, takich jak: krytyczne myślenie, komunikacja, otwartość, rozwiązywanie konfliktów. Rozwija w młodzieży poczucie wpływu, kreatywności i świadomości globalnej. To kluczowe kompetencje, stanowiące podstawę nauczania: niezbędne dla sprawnego funkcjonowania w codziennym życiu, a także w przyszłości na rynku pracy.

W ścieżce łączymy nauki ścisłe z rozmową o społecznych wyzwaniach i pracą nad atmosferą równości w klasie. Do strategii naszego działania należy:

 • Nauka na prawdziwych przykładach, w tym wykorzystanie praktyczne wiedzy;
 • Wzmacnianie młodzieży w rozwoju ich zainteresowań i umiejętności z wykorzystaniem metody nauki umysłu nastawionego na rozwój;
 • Przeciwdziałanie stereotypom.

Program „Globalna szkoła” ze ścieżką „Razem dla równości” inspirowany jest archiwalnym programem „Wzór na ścisłe” i wykorzystuje materiały w nim stworzone. 

Dołączając do nas w II semestrze:

 • Weźmiesz udział w kursie internetowym i webinarze wprowadzającym (otrzymasz pakiet wprowadzający do programu);
 • Otrzymasz dostęp do materiałów wykorzystywanych również w rocznym kursie Globalna szkołą. Razem dla równości;
 • Założysz STEM Klub z grupą min. 10 uczniów i przeprowadzisz minimum 3 spotkania dla STEM Klubu;
 • Przeprowadzisz projekt młodzieżowy „Globalne wyzwanie – lokalne rozwiązania”.

W ramach realizacji semestralnego kursu, otrzymasz dostęp do materiałów i udział w wydarzeniach kierowanych do uczestników i uczestniczek wszystkich ścieżek programu „Globalna szkoła”.

Rekrutacja do kursu Globalna szkoła. Razem dla równości została zamknięta.

Zobacz, jakie ciekawe projekty stworzyły STEM Kluby z naszych poprzednich edycji. Przez trudy do gwiazd, czyli dziewczyny budują maszyny

Jakie wsparcie oferujemy?

 • Webinarium wprowadzające do kursu 23 lutego 2023;
 • Dostęp do trzech pierwszych modułów, z rocznego kursu Globalna szkoła. Razem dla równości”;
 • Możliwość realizacji z nami projektu młodzieżowego na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju, w ramach semestralnego kursu internetowego – 3 nowe moduły;
 • Gotowe materiały edukacyjne: filmy, scenariusze, ćwiczenia, karty pracy;
 • Wsparcie mentora;
 • Udział w podsumowaniu projektów młodzieżowych realizowanych w ramach programu „Globalna szkoła” podczas Ogólnopolskiej Prezentacji Projektów Młodzieżowych Centrum Edukacji Obywatelskiej (czerwiec 2023 r.);
 • Zaświadczenie o odbyciu kursów dla Ciebie i Twoich uczniów i uczennic: 
  • skrócony kurs to około 30 h zaangażowania uczestnika/uczestniczki

Poznajcie wrażenia nauczycielki, która wzięła udział w programie CEO, który wspiera zaangażowanie dziewczyn w nauki ścisłe:

Rekrutacja do kursu Globalna szkoła. Razem dla równości została zamknięta.

Jeśli masz pytania, możesz skontaktować się z koordynatorką programu Justyną Zamojdą: justyna.zamojda@ceo.org.pl.

Do pobrania

Inny materiał

Regulamin „Razem dla równości”

Przewodnik

Przewodnik „Razem dla równości”

Regulamin

Regulamin „Klubu dobrej rozmowy”

Grantodawcy

Ścieżka „Globalna szkoła. Razem dla równości”, realizowany w ramach projektu „Szkoła otwartości. Wspieranie równości płci”. Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.