Kurs na wartości

Jeśli chcesz żeby Twoi uczniowie odnosili się do innych z szacunkiem oraz podejmowali refleksję na temat swoich postaw – obierz „Kurs na wartości!”

Wartości są stałym elementem naszego życia i chociaż nie zawsze jesteśmy tego świadomi, w dużym stopniu wpływają na to, jak się ostatecznie w danej sytuacji zachowamy. 

Umiejętność nazywania oraz pracy nad wartościami może być kluczem do kształtowania większej dojrzałości u Twoich uczniów i uczennic. Może pomóc w bardziej refleksyjny sposób mierzyć z trudnościami, a w efekcie  dać im większe poczucie  bezpieczeństwa. Ich reakcje będą mniej impulsywne. To pomocne w szkole, ale też w dalszym życiu.

Kurs to pierwszy krok do tego, by kształtować u młodych ludzi świadome postawy. Punktem wyjścia jest w nim temat migracji. Na jego przykładzie pokażemy Ci, jak wdrażać nowe podejścia i metody pracy w zróżnicowanym środowisku.

Kurs skierowany jest do osób nauczających w szkołach podstawowych i średnich, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • wychowawców i wychowawczyń,
 • pedagogów i pedagożek szkolnych,
 • nauczycieli i nauczycielek przedmiotowych takich jak: historia, HIT, geografia, języki obce i język polski. 

Biorąc udział w kursie zyskujesz:

 • nowe kompetencje, które pomogą Ci pracować z postawami i wartościami w szkole
 • wiedzę i praktyczne umiejętności do rozmowy z uczniami na trudne tematy,
 • okazję do wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami i nauczycielkami,
 • po przejściu przez wszystkie etapy kursu otrzymasz zaświadczenie o uczestnictwie, w kursie; jeśli zaliczysz pozytywnie kurs, otrzymasz certyfikat zaliczający kurs.

Z nami poznasz:

 • uniwersalną koncepcję Edukacji opartej na wartościach,
 • metody wspierające proces autorefleksji i budowania dialogu,
 • podejścia i metody pracy z indywidualnymi historiami,
 • podstawowe zagadnienia oraz aktualny kontekst pracy z tematem migracji,
 • znaczenie postaw i wartości w procesie uczenia o migracjach,
 • materiały edukacyjne, w tym gotowe karty pracy i scenariusze zajęć.

Jak wygląda kurs?

Kurs składa się z trzech modułów, z których każdy koncentruje się na jednym, konkretnym zagadnieniu: pytaniach, historiach lub wartościach.  

Każdy moduł podzielony jest na rozdziały, których stopniowe odkrywanie i poznawanie pozwoli Ci lepiej zrozumieć dane zagadnienie. Na końcu każdego rozdziału jest jedna z trzech aktywności, pozwalająca lepiej zrozumieć i utrwalić zagadnienia z danego rozdziału:

  • krótkie ćwiczenie praktyczne, które możesz wielokrotnie wykonywać na platformie kursowej,
  • pytanie do refleksji z możliwością dyskusji i wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami kursu,
  • zadanie lub pytanie do refleksji do samodzielnego zrealizowania poza platformą kursową

Zachęcamy do odkrywania i zgłębiania tematu kursu, zarówno podczas pracy indywidualnej, jak i w procesie z innymi osobami uczestniczącymi w kursie.

Ostatni rozdział każdego modułu to zwięzły test, którego celem jest nie tyle weryfikacja wiedzy, ale wsparcie procesu zapamiętywania i utrwalania omawianego w danym module materiału. Testy są krótkie, każdemu z rozdziałów odpowiada jedno pytanie. Wynik testu nie blokuje przejścia do kolejnego modułu, ani nie warunkuje zaliczenia kursu.

Dodatkowo po wszystkich trzech modułach zaprosimy Cię do testu podsumowującego całość materiału. Dodatkowo po wszystkich trzech modułach zaprosimy do testu podsumowującego całość materiału.  W zależności od tego jak Ci pójdzie otrzymasz certyfikat, lub zaświadczenie o ukończeniu kursu. 

Informacje o programie

 • Moduł I

  Praca z pytaniami (15 marzec-14 kwiecień)

  Jak zadawać pytania i jak uczyć zadawania pytań? Wprowadzenie do tematu migracji.

  słowa kluczowe: migracje, pytania, dociekania filozoficzne, dialogowanie, postawy i wartości

 • Moduł II

  Praca z historiami (14 kwiecień-10 maj)

  Czego możemy się nauczyć z indywidualnych historii?
  Jak uczyć wykorzystując indywidualne historie?
  Jakie szanse i zagrożenia niesie w sobie praca z indywidualnymi historiami?

  słowa kluczowe: historia mówiona a storytelling, migracje w mediach, błędy poznawcze

 • Moduł III

  Praca z wartościami (10 maj-16 czerwiec)

  Czym jest edukacja oparta na wartościach i jak możemy z nią pracować w szkole?
  Jak wspierać proces autorefleksji u uczniów i uczennic?

  słowa kluczowe: postawy i wartości, edukacja oparta na wartościach, autorefleksja

 • Warsztaty stacjonarne dla chętnych

  16 - 17 czerwca w Warszawie

  Pomogą Ci uporządkować zdobytą wiedzę i dadzą inspirację do wykorzystania jej w codziennej pracy z uczniami. Jednocześnie będą okazją do poznania się i zintegrowania z innymi uczestnikami oraz wzajemnej wymiany doświadczeń przy pracy z kursem.

  Zwracamy część kosztów za przejazd, nocleg oraz zapewniamy wyżywienie.

Partnerem kursu „Kurs na wartości” jest Norwegian Refugee Council (NRC). 

Do pobrania

Inny materiał

Regulamin „Razem dla równości”

Przewodnik

Przewodnik „Razem dla równości”

Regulamin

Regulamin „Klubu dobrej rozmowy”

Grantodawcy

Ścieżka „Globalna szkoła. Razem dla równości”, realizowany w ramach projektu „Szkoła otwartości. Wspieranie równości płci”. Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.