Zapisz się do projektu

O redukcji stresu

W programie „Polska-Ukraina. Razem w szkole"

Stwórz swoim uczniom i uczennicom szansę do osiągania lepszych wyników, większego skupienia i budowania głębszych relacji. Stres, zwłaszcza przewlekły, obniża koncentrację, utrudnia zapamiętywanie i uczenie się. To dlatego młodzi ludzie i pracujący z nimi nauczyciele potrzebują wsparcia.

Weź udział w projekcie, dzięki któremu zyskasz umiejętność redukowania poziomu stresu w klasie. Popraw szkolne doświadczenia młodych ludzi i swoje.

W pierwszym semestrze tego roku przeprowadzimy szkolenia online dla kadry szkół podstawowych i ponadpodstawowych w oparciu o Better Learning Programme 1.

Zapraszamy Cię do projektu, w którym:

 • nauczysz się rozpoznawać odmienne reakcje na stresujące sytuacje,
 • zrozumiesz potrzeby osób doświadczających stresu i przeżywających trudne emocje,
 • zdobędziesz wiedzę, jak reagować, gdy w grupie odczuwalne jest napięcie,
 • wykorzystasz proste narzędzia wsparcia psychospołecznego, by młodzi ludzie lepiej radzili sobie ze stresem i nieprzyjemnymi emocjami,
 • poznasz sposoby działania wpływające na obniżenie poziomu odczuwanego lęku i stresu,
 • łatwiej zintegrujesz grupy.

Projekt kierujemy do nauczycieli i nauczycielek, pedagogów i pedagożek, psychologów i psycholożek, a także asystentów i asystentek międzykulturowych pracujących w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Przekaż tę informację dalej. Może inni również zainteresują się tym obszarem.

1. Jak to działa

Projekt składa się z sześciu dwugodzinnych spotkań online i ćwiczeń, które prowadzisz w swojej klasie. 

Pierwsze spotkanie realizujesz w formule wykładu z ekspertami i ekspertkami. Kolejne pięć spotkań to moderowane warsztaty, podczas których ćwiczysz „na sobie” narzędzia obniżające lęk i niepokój. Następnie stosujesz je w klasie.

W przeprowadzeniu czterech czterdziestopięciominutowych spotkań z uczniami pomagają Ci nie tylko doświadczenia z warsztatów. Wspieramy Cię materiałami i scenariuszami zajęć, dzięki czemu młodzi ludzie łatwiej angażują się w prowadzone przez Ciebie działania i ćwiczenia. Otrzymujesz od nas komplet materiałów potrzebnych do przeprowadzenia zajęć.

Cały projekt daje Ci przestrzeń do wymiany dobrych praktyk z innymi nauczycielami, nauczycielkami oraz specjalistami i specjalistkami ze szkół z całej Polski. Jest okazja, żeby porozmawiać nie tylko o stresie, ale także doświadczeniu migracji młodych ludzi i integracji różnorodnych klas.

Po zakończeniu zajęć otrzymujesz zaświadczenie potwierdzające Twój udział w cyklu sześciu warsztatów online.

2. Dlaczego warto

Udział w projekcie wpłynie nie tylko na Twoje kompetencje dydaktyczne, ale też Twój dobrostan zawodowy.

Projekt opiera się na modelu pracy Better Learning Programme. Ma on na celu odzyskanie utraconych zdolności do nauki przez uczniów narażonych na stres związany z kryzysem i konfliktem – nie tylko ze względu na doświadczenia uchodźcze. Praca w projekcie została zaplanowana tak, aby umożliwiał on również redukcję stresu u nauczycieli – stąd propozycja ćwiczenia na sobie technik radzenia sobie ze stresem.

Model opracowała norweska organizacja humanitarna zajmującą się ochroną prawa osób dotkniętych wysiedleniem – Norwegian Refugee Council (NRC). Opiera się on na badaniach i międzynarodowych wytycznych dotyczących najlepszych praktyk w zakresie psychospołecznego wsparcia edukacji w sytuacjach kryzysowych.

3. Zgłoszenie

Przejdź do panelu Zapisy i zgłoś swój udział.

Poleć projekt dalej! Może warto wziąć udział razem? A może znasz kogoś, komu ten projekt bardzo się przyda?

W drugim półroczu roku szkolnego 2023/2024 ruszy rozszerzona wersja projektu.

Przygotowaliśmy ją w formie mieszanej: stacjonarnej i online. Rozszerzoną wersję przygotowujemy dla nauczycielek, nauczycieli, psycholożek i pedagogów, a także asystentów międzykulturowych, którzy chcą pogłębić umiejętność redukcji stresu metodą Better Learning Programme. 

Jeśli to wersja dla Ciebie, napisz do nas na blp@ceo.org.pl 
Damy Ci znać, gdy ruszą zapisy.

4. Harmonogram

Rekrutacja do projektu potrwa do 10 września 2023 roku.

Będziemy pracować w trzech grupach:

 • grupa 1 (poniedziałki i czwartki): 18.09, 21.09, 25.09, 28.09, 2.10, 12.10
 • grupa 2 (wtorki i piątki): 19.09, 22.09, 26.09, 29.09, 10.10, 13.10
 • grupa 3 (środy i soboty): 20.09, 27.09, 30.09, 4.10, 07.10, 18.10

Spotkania będą odbywać się w godzinach wieczornych (w soboty w godzinach porannych) na platformie Zoom. Szóste spotkanie w każdej grupie posłuży wymianie doświadczeń z wdrażania do pracy z uczniami wiedzy z zajęć o radzeniu sobie ze stresem.

5. Regulamin


6. Najczęściej zadawane pytania

Formalnie taka zgoda nie jest potrzebna. Wsparcie uczniów w pokonywaniu stresu jest elementem działań wychowawczo-profilaktycznych. To zatem element codziennej pracy szkoły. Zajęcia są prowadzone przez nauczyciela specjalistę lub asystenta pracującego w szkole, który podczas szkolenia zyskuje potrzebną wiedzę i umiejętności.

Warto natomiast poinformować rodziców, że podejmujesz działania, które mają za zadanie obniżyć poziom napięcia u uczniów i poprawić ich możliwości edukacyjne. To pomoże uniknąć sytuacji, w której rodzice nie wiedzą, co proponuje się im dzieciom i czują się zaniepokojeni. Być może zainspiruje to rodziców do zainteresowania się programem i wsparcia tych działań w domu.

Nie. Program BLP 1 ma charakter wsparcia psychospołecznego, czyli działania, które może podjąć każda osoba. Z założenia nie ma i nie powinien mieć on charakteru terapii. Dlatego wymaga jedynie udziału w szkoleniu i stosowania się do zasad zawartych w programie.

Tak. Każdy uczestnik otrzyma cztery gotowe scenariusze do pracy z dziećmi i młodzieżą, manual ze wskazówkami, jak te scenariusze realizować, a także materiały bezpośrednio związane z przebiegiem szkolenia.

Autorzy rekomendują stosowanie programu BLP 1 w grupie wiekowej 10-16 lat. Po niewielkich modyfikacjach jest stosowany również w grupach młodszych (od 6. roku życia) i starszych (do końca szkoły średniej). O tym, jak dostosowywać program BLP 1, dowiesz się podczas szkolenia.

Tak. Celem projektu jest przygotowanie osób uczestniczących do pracy z wykorzystaniem programu BLP 1. Z tego względu prosimy o przeprowadzenie w jednej klasie cyklu czterech spotkań z wykorzystaniem gotowych scenariuszy. Każde spotkanie to jedna godzina lekcyjna. Doświadczenie pracy z uczniami omówimy podczas szóstej sesji szkoleniowej.

7. Kontakt

Masz pytania?
Napisz do naszej ekspertki

Sylwia Domagała, Marta Jagura i Katarzyna Leśniewska, ekspertki edukacyjne

 • doradzą Ci, jak zacząć projekt,
 • wskażą, jak najwięcej z niego skorzystać.

8. Partnerzy

Projekt „O redukcji stresu” jest realizowany w partnerstwie z Norwegian Refugee Council.

Better Learning Programme to model pracy mający na celu odzyskanie utraconych zdolności do nauki przez uczniów narażonych na stres związany z kryzysem i konfliktem. BLP został opracowany przez norweską organizację humanitarną zajmującą się ochroną prawa osób dotkniętych wysiedleniem – Norwegian Refugee Council (NRC). Program opiera się na badaniach i międzynarodowych wytycznych dotyczących najlepszych praktyk w zakresie psychospołecznego wsparcia edukacji w sytuacjach kryzysowych. Adaptacja i kontekstualizacja do wykorzystania w polskim systemie edukacji przygotowana na zlecenie Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Poznaj inne projekty

W tym roku mamy dla Ciebie 14 projektów w 9 programach. W każdym z nich wspieramy Cię w innym obszarze Twojej pracy w szkole. Dołącz bezpłatnie.