O redukcji stresu

W programie „Polska-Ukraina. Razem w szkole”

Zastanawiasz się, dlaczego Twoi uczniowie i uczennice nie mogą skupić się na lekcjach? Są senni, rozkojarzeni i mają problemy z zapamiętywaniem? Zauważasz też, że nie radzą sobie z emocjami?

Jedną z przyczyn może być stres.

Po wybuchu wojny w Ukrainie w polskiej szkole pojawiło się wiele uczniów i uczennic narażonych na stres związany z kryzysem i konfliktem. Jednocześnie migracje sprawiają, że wyzwaniem staje się integracja klas wielokulturowych.

Stres, zwłaszcza przewlekły, wpływa na funkcjonowanie ciała i umysłu – obniża koncentrację, a także utrudnia zapamiętywanie i przyswajanie wiedzy.

Jeśli jesteś nauczycielem, pedagożką, psychologiem, asystentką międzykulturową i pracujesz w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej, zapisz się.

Wesprzyj dzieci w radzeniu sobie z emocjami i stresem. Przekaż im swoją wiedzę i wypracowane w projekcie metody redukcji stresu.


Dzięki udziałowi w projekcie:

 • dowiesz się, czym jest stres, jakie są jego objawy i jaki wpływ wywiera na funkcjonowanie ciała i umysłu,
 • zrozumiesz potrzeby osób w stresie i przeżywających trudne emocje,
 • poznasz proste ćwiczenia i techniki służące radzeniu sobie z napięciem i stresem,
 • doświadczysz ich na sobie i dowiesz się, w jaki sposób korzystać z nich w swojej szkole,
 • poprawisz swoje relacje z uczniami i uczennicami.

Pamiętaj, nie musisz posiadać wiedzy psychologicznej. Proponowane techniki nie są formą terapii, a jedynie metodami wsparcia dobrostanu Twojego i Twoich uczniów. 

Projekt został przygotowany w oparciu o Better Learning Programme opracowany przez Dział Edukacji Uniwersytetu w Tromsø i zaadaptowany do potrzeb polskiej szkoły.

Better Learning Programme to model pracy mający na celu odzyskanie utraconych zdolności do nauki przez uczniów narażonych na stres związany z kryzysem i konfliktem. BLP został opracowany przez Dział Edukacji Uniwersytetu w Tromsø –  Norweskiego Uniwersytetu Arktycznego we współpracy z  norweską organizacją humanitarną zajmującą się ochroną praw osób dotkniętych wysiedleniem – Norwegian Refugee Council (NRC). Program jest realizowany przez tę organizację w wielu krajach. Opiera się na najlepszych praktykach w zakresie psychospołecznego wsparcia edukacji w sytuacjach kryzysowych. 

1. Jak to działa

2. Dlaczego warto

Podczas projektu pokażemy Ci praktyczne sposoby pracy z młodymi ludźmi, które pomogą Ci stworzyć bezpieczną przestrzeń w klasie i wspierać ich funkcjonowanie społeczne zarówno w szkole, jak i poza nią. To także sposób na pracę z własnym stresem, by ten nie przenosił się na innych uczestników szkolnego życia. 

Udział w projekcie da Ci możliwość:

 • pogłębienia swojej wiedzy z zakresu dbania o dobrostan psychiczny,
 • poznania praktycznych narzędzi do radzenia sobie ze stresem, takich jak ćwiczenia rozluźniające, relaksacyjne i oddechowe, które wykorzystasz w pracy z dziećmi i młodzieżą
 • wymiany dobrych praktyk z innymi nauczycielami, nauczycielkami oraz specjalistami i specjalistkami ze szkół z całej Polski w zakresie pracy w zróżnicowanej grupie
 • rozwoju umiejętności wychowawczych,
 • nawiązania lepszych relacji z dziećmi i młodzieżą,
 • nawiązania lepszej współpracy i relacji z innymi osobami z kadry pedagogicznej,
 • zadbania o swój dobrostan i równowagę.

  Projekt „O redukcji stresu” wpisuje się w cele szkół realizowane w ramach programu wychowawczo-profilaktycznego.

3. Zgłoszenie do nowej edycji

Kliknij niżej, wypełnij formularz i zaznacz, że jesteś zainteresowany tym obszarem działań CEO.

Wyślij innym linka. Może warto wziąć udział razem? 

W pierwszym półroczu roku szkolnego 2024/2025 ruszy rozszerzona wersja projektu.

Przygotowaliśmy ją w formie mieszanej: stacjonarnej i online. Rozszerzoną wersję przygotowujemy dla nauczycielek, nauczycieli, psycholożek i pedagogów, a także asystentów międzykulturowych, którzy chcą pogłębić umiejętność redukcji stresu metodą Better Learning Programme. 

Jeśli to wersja dla Ciebie, napisz do nas na redukcjastresu@ceo.org.pl .

Damy Ci znać, gdy ruszą zapisy.

Co mówią o projekcie uczestnicy poprzedniej edycji?

„Moi uczniowie korzystają z poznanych technik i proszą o więcej 🙂 [...] Zauważyłam także większe zaufanie w stosunku do mojej osoby”.

„Ćwiczenia relaksacyjne pozwalają mi i uczniom poznać samych siebie. Wyposażają w narzędzia, które pozwalają rozpoznać szkodliwe schematy zachowań i pozbyć się negatywnych nawyków, które działają stresogennie”.

„Dla mnie bardzo ważne jest uświadomienie sobie w sytuacji stresowej, na co realnie mam wpływ, a co jest ode mnie niezależne (to wyzwalające)”.

4. Harmonogram obecnej edycji

5. Regulamin


6. Najczęściej zadawane pytania

Formalnie taka zgoda nie jest potrzebna. Wsparcie uczniów w pokonywaniu stresu jest elementem działań wychowawczo-profilaktycznych. To zatem element codziennej pracy szkoły. 

Warto natomiast poinformować rodziców, że podejmujesz działania, które mają za zadanie obniżyć poziom napięcia u uczniów i poprawić ich możliwości edukacyjne. To pomoże uniknąć sytuacji, w której rodzice nie wiedzą, co proponuje się im dzieciom i czują się zaniepokojeni.

Formalnie taka zgoda nie jest potrzebna. Wsparcie uczniów w pokonywaniu stresu jest elementem działań wychowawczo-profilaktycznych. To zatem element codziennej pracy szkoły. 

Warto natomiast poinformować rodziców, że podejmujesz działania, które mają za zadanie obniżyć poziom napięcia u uczniów i poprawić ich możliwości edukacyjne. To pomoże uniknąć sytuacji, w której rodzice nie wiedzą, co proponuje się im dzieciom i czują się zaniepokojeni.

Tak. Każdy uczestnik otrzyma cztery gotowe scenariusze do pracy z dziećmi i młodzieżą, publikację Better Learning Programme 1. Wspieranie powrotu do nauki uczniów w sytuacjach kryzysowych, ze wskazówkami, jak te scenariusze realizować, a także materiały bezpośrednio związane z przebiegiem szkolenia. Podczas szkolenia stacjonarnego  będą także pracować warsztatowo z tymi scenariuszami

Autorzy rekomendują stosowanie programu BLP 1 w grupie wiekowej 10-16 lat. Po niewielkich modyfikacjach jest stosowany również w grupach młodszych (od 6. roku życia) i starszych (do końca szkoły średniej). 

Tak. Celem projektu jest przygotowanie osób uczestniczących do pracy dziećmi i młodzieżą z wykorzystaniem programu BLP 1. Z tego względu prosimy o przeprowadzenie w jednej klasie cyklu czterech spotkań z wykorzystaniem gotowych scenariuszy. Każde spotkanie to jedna godzina lekcyjna. Doświadczenie pracy z uczniami omówimy w 4 i 5 module naszego kursu e-learningowego.

Tak. Zdecydowanie zachęcamy, aby do projektu zgłosiła się więcej niż jedna osoba. To większa skuteczność w szkole i satysfakcja z uczestnictwa w projekcie Zaznaczamy: udział w projekcie wymaga rejestracji każdej osoby z danej szkoły, niezależnie od tego, czy pracują one z tą samą grupą uczniów, czy nie. 

Formalnie nie ma takiej konieczności, ale wsparcie ze strony dyrekcji szkoły może wiele ułatwić, zwłaszcza w sytuacji jeśli osoba uczestnicząca będzie chciała angażować w niektóre aktywności innych pracowników szkoły lub informować o projekcie i jego rezultatach rodziców uczniów i uczennic. 

Tak. Podczas spotkania stacjonarnego uczestnicy mają zapewniony nocleg i posiłki oraz częściowy zwrot kosztów podróży.

Tak – jeśli zrealizujesz wszystkie obowiązkowe elementy projektu w wyznaczonych terminach, w tym weźmiesz udział w spotkaniu stacjonarnym. 

7. Kontakt

Masz pytania?
Napisz do naszej ekspertki

Nasze ekspertki edukacyjne Sylwia Domagała, Marta Jagura, Katarzyna Leśniewska i Kaja Pogorzelska

 • doradzą Ci, jak zacząć projekt,

 • wskażą, jak najlepiej z niego skorzystać.

8. Partnerzy

Inicjatywa finansowana przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy Norweskich i EOG w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej.

Nie ten projekt? Zapraszamy tu: