Jak zostać ekologiczną szkołą?

Edukacja ekologiczna nie tylko może odmienić zajęcia przedmiotowe i pozalekcyjne. Wierzymy, że  może ona pomagać także w tym, żeby szkoła stawała się miejscem, które buduje postawę odpowiedzialności za przyrodę i daje przykład całej społeczności szkolnej i lokalnej. 

Całościowe podejście szkoły do edukacji ekologicznej wzmacnia świadomość środowiskową społeczności szkolnej, poszerza wiedzę, stymuluje postaw członków i członkiń społeczności przez zmianę przestrzeni i funkcjonowania szkoły. Edukacja ekologiczna wzmacnia także funkcję wychowawczą szkoły: zachęca do poznawania najbliższej okolicy lub regionu i buduje poczucie odpowiedzialności za nie, motywuje do podejmowania aktywności społecznej, kształtuje postawy solidarności i szacunku. 

Na jakie obszary funkcjonowania szkoły wpływa edukacja ekologiczna?

Zapraszamy również do zapoznania się z tablicą Tablet, na której nauczyciele i nauczycielki biorący udział w archiwalnym programie Europa o klimacie” zastanawiali się jak międzyprzedmiotowo i w ramach współpracy szkolnej realizować edukację ekologiczną.

Chcąc wspierać całościowe podejście szkoły do edukacji ekologicznej stworzyliśmy program Ekologiczna szkoła”, którego głównym celem jest budowanie silnych i solidarnych szkół świadomych środowiskowo. W programie Ekologiczna szkoła” każda osoba należąca do społeczności szkolnej jest ważna. Chcemy wspólnie z Wami działać na rzecz środowiska przyrodniczego, jednocześnie wspierając młodych ludzi w rozwoju osobistym i obywatelskim. 

Realizacja programu niesie ze sobą korzyści dla całej społeczności szkolnej:

Sprawdź, co proponujemy w programie „Ekologiczna szkoła”.