Dlaczego warto?

Podróżujemy, migrujemy, studiujemy na zagranicznych uczelniach, pracujemy w międzynarodowych firmach, kupujemy produkty z innych kontynentów i tam je wysyłamy. Fascynują nas języki i kultury odległych krajów – muzyka, kino, literatura, kuchnia. Polski rząd uczestniczy w podejmowaniu decyzji, które dotyczą całego świata. Nasze wybory i zachowania przyczyniają się do zmiany lub ochrony klimatu, która dotyka mieszkańców i mieszkanki odległych krańców ziemi. Żyjemy w świecie globalnych współzależności.

Wiele z tych sytuacji trudno pojąć nam, dorosłym. W natłoku wielu, często sprzecznych ze sobą informacji, trudno zrozumieć złożoność i kompleksowość globalnych zjawisk i procesów. Rolą szkoły jest pomóc młodym ludziom odnaleźć swoje miejsce we współczesnej skomplikowanej rzeczywistości. Temu służy edukacja globalna i ekologiczna.

Bardzo zależy mi na tym, żeby żyć w społeczeństwie obywatelskim. W społeczeństwie, które jest otwarte, wrażliwe, które dostrzega problemy innych ludzi, również tych mieszkających w innej części świata. Dlatego z wielkim przekonaniem na swoich lekcjach włączam treści globalne.

Jadwiga Jarosz
nauczycielka z Zespołu Szkół Plastycznych w Bielsku Białej

Edukacja globalna korzysta z różnorodnych narzędzi:

Szkoła powinna łączyć naukę szkolną z bieżącymi wydarzeniami, odwoływać się do aktualnej sytuacji społecznej, politycznej, gospodarczej, środowiskowej – zarówno lokalnej, jak i globalnej. Może być także przestrzenią do poruszania trudnych, kontrowersyjnych tematów, na temat których młodzi ludzie często chcą, ale nie mają z kim rozmawiać. W ten sposób szkoła odgrywa ważną rolę w kształtowaniu postaw, wartości i umiejętności, kompetencji przyszłości. Te pomogą młodym stawiać czoła globalnym wyzwaniom – zarówno w ramach społeczności szkolnej, lokalnej, jak i globalnie.