Związek z podstawą programową

Zagadnienia edukacji globalnej i ekologicznej można z dużym powodzeniem realizować w ramach zajęć pozalekcyjnych, kółek zainteresowań czy przez organizowanie projektów młodzieżowych. Jednak doskonale wpisuje się ona w podstawę programową poszczególnych przedmiotów i wytyczne Ministerstwa Edukacji i Nauki. Tym samym włączenie zagadnień edukacji globalnej do zajęć szkolnych nie musi oznaczać większej pracy dla nauczycieli i nauczycielek, za to może sprawić, że lekcje staną się bardziej angażujące, ciekawe i aktualne. Uczniowie i uczennice dowiadują się, jak wykorzystywać zdobytą w szkole wiedzę praktycznie – aby rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania i służyć społeczeństwu.

Edukacja globalna w szkole jest ważna, ponieważ wpisuje się w nauczanie, w ramach którego odchodzi się od wiedzy pamięciowej, a koncentruje na poszukiwaniu zależności zachodzących na świecie pomiędzy różnymi zjawiskami i procesami. Kładzie także duży nacisk na krytyczne myślenie i zachęca do zadawania często niewygodnych pytań – zarówno sobie, jak i innym.

Anna Mitura
nauczycielka geografii