Rozwój nauczyciela oraz szkoły

Zajmowanie się zagadnieniami z zakresu edukacji globalnej podnosi moją świadomość obywatelską. Zauważyłam, że mam odwagę zadawać pytania, na które nie od razu znam odpowiedź, ale samo podążanie za jakimś pytaniem wpływa na mnie rozwijająco. Myślę, że dzięki temu, że u siebie obserwuję ten rozwój, jestem bardziej autentyczna w oczach moich uczniów i uczennic.
Jadwiga Jarosz
nauczycielka z Zespołu Szkół Plastycznych w Bielsku Białej

Włączenie edukacji globalnej do zajęć szkolnych to szansa nie tylko dla młodzieży, ale też dla dyrektorów, dyrektorek, nauczycieli i nauczycielek na poszerzenie własnych horyzontów, eksperymentowanie, odkrywania dobrze znanych dziedzin od innej strony. Pedagodzy i pedagożki w trakcie kursów dla nauczycieli mają okazję do wzajemnej wymiany doświadczeń i refleksji i „podglądania pracy innych szkół”.

Gdy rozwijają się pracownicy i pracowniczki szkoły, zmienia się cała instytucja. Szkoła staje się miejscem:

W takiej szkole nauczyciele i nauczycielki mogą liczyć na wsparcie i przestrzeń do poruszania aktualnych zagadnień globalnych w ciekawy sposób zarówno w ramach zajęć lekcyjnych, godzin wychowawczych, jak i zajęć pozalekcyjnych oraz w codziennym życiu szkoły. Pracownicy i pracowniczki szkoły czują się gotowi do prowadzenia rozmów na tematy trudne, budzące kontrowersje – w bezpiecznej atmosferze, z szacunkiem dla rozmówców i rozmówczyń, uważnością na różne perspektywy oraz głosy grup mniejszościowych i defaworyzowanych oraz z umiejętnością przeciwdziałania mowie nienawiści. Mają także szansę budowania wspierających relacji, animowania współpracy między uczniami i uczennicami (a także w gronie nauczycielskim).