Razem dla równości

Ścieżka „Globalna szkoła. Razem dla równości”, realizowana jest w ramach projektu „Szkoła otwartości. Wspieranie równości płci”. Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Ochrona środowiska, zmiana klimatu, czyste powietrze, integracja migrantów i migrantek – jest wiele globalnych wyzwań, którym nasi uczniowie i uczennice będą musieli stawić czoła! A naszą rolą jest ich do tego przygotować. Wiedza zdobyta na lekcjach fizyki, chemii, biologii czy przyrody może pomóc w opracowaniu rozwiązań, które ułatwią życie mieszkańców całego globu. Od tego, czego młodzi ludzie uczą się na zajęciach z przedmiotów ścisłych, zależy kierunek rozwoju świata.

Zależy nam na rozbudzaniu u młodzieży, niezależnie od tego czy to chłopcy, czy dziewczynki zainteresowania nauką przedmiotów ścisłych i przyrodniczych. Zależy nam, aby tworzyć przestrzenie do pracy, w których jest miejsce na rozwijanie i odkrywanie swoich pasji w bezpiecznej atmosferze, bez uprzedzeń i stereotypów.

Wspólnej pracy będzie towarzyszyć refleksja na temat równości płci, dostępu do edukacji i zdobywania wiedzy w naukach ścisłych lokalnie i globalnie.

Uczysz matematyki, informatyki, fizyki, chemii, biologii lub techniki? Chcesz spróbować naszych metod i narzędzi w swojej codziennej pracy?

Na czym polega ścieżka?

W ścieżce łączymy nauki ścisłe z rozmową o społecznych wyzwaniach i pracą nad atmosferą równości w klasie. Będziemy:

  • uczyć (się) na przykładach z prawdziwego życia (np. o osiągnięciach kobiet-naukowczyń),
  • wspierać młodzież w odkrywaniu i pogłębianiu ich zainteresowań i umiejętności z wykorzystaniem metody nauki umysłu nastawionego na rozwój,
  • dowiadywać się, jak przeciwdziałać stereotypom,
  • pokazywać, jak wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce i razem działać na rzecz wybranego wyzwania globalnego.

Kluczowym elementem realizacji ścieżki jest wspólne stworzenie w szkole przestrzeni do nauki przedmiotów ścisłych w atmosferze równości – STEM Klubu. W ramach tej aktywności poznamy aktualne wyzwania globalne i lokalne rozwiązania, które ukazują praktyczne zastosowanie przyswajanej wiedzy. Działanie w STEM Klubie umożliwia nabycie przez młodzież szeregu umiejętności, takich jak: krytyczne myślenie, komunikacja, otwartość, rozwiązywanie konfliktów, a także rozwija w młodzieży poczucie wpływu, kreatywności i świadomości globalnej. To kluczowe kompetencje, które stanowią podstawę nauczania i są niezbędne dla sprawnego funkcjonowania w codziennym życiu, a także w przyszłości na rynku pracy.

Zobacz, jakie ciekawe projekty stworzyły STEM Kluby z naszych poprzednich edycji. Przez trudy do gwiazd, czyli dziewczyny budują maszyny

Jakie wsparcie oferujemy?

  • webinarium i pakiet wprowadzający do programu;
  • webinarium wprowadzające do do realizacji projektów młodzieżowych;
  • gotowe materiały edukacyjne: scenariusze zajęć, karty pracy przygotowane przez ekspertów i ekspertki;
  • materiały do autorefleksji nt. swoich metod pracy;
  • wsparcie mentorów i mentorek na każdym etapie działań;
  • udział w wydarzeniach dla uczestników i uczestników programu Globalna szkoła” jak: Tydzień Edukacji Globalnej, globalne webinaria, Dzień Ziemi.

Poznajcie wrażenia nauczycielki, która wzięła udział w programie CEO, który wspiera zaangażowanie dziewczyn w nauki ścisłe:

Harmonogram

I semestr - uczymy się!

W I semestrze uczestnicy i uczestniczki kursu zwiększą swoją wiedzę o globalnych współzależnościach i wyzwaniach, w tym o równości w klasie, w naszej społeczności, kraju i globalnie. Czy na pewno wszyscy mamy takie same szanse? Czy czasem nie kierujemy się w naszym myśleniu i traktowaniu innych stereotypami? 

Dowiemy się także, jak nauczyciele i nauczycielki mogą wływać na rozwój zainteresowań młodzieży naukami ścisłymi oraz kompetencji, takich jak: świadomość globalna, kompetencje społeczne, obywatelskie i krytyczne myślenie.

Następnie zadaniem uczestników i uczestniczek będzie założenie STEM Klubu dla młodzieży, która zaangażuje się w działania na rzecz wyzwań globalnych z wykorzystaniem nauk ścisłych na podstawie scenariuszy oraz kart pracy zaproponowanych przez CEO.

II semestr - działamy!

Nauczyciele i nauczycielki uczestniczące w kursie internetowym koncentrują swoje działania na przeprowadzeniu z uczniami i uczennicami projektu młodzieżowego. Grupy młodzieżowe będą pracować nad projektem na rzecz wybranego wyzwania globalnego w swoim sąsiedztwie. Przy okazji dowiedzą się więcej o tym, czym jest równość, jakie bariery napotykają kobiety, a jakie mężczyźni i jak możemy temu przeciwdziałać. Działania będą skierowane do społeczności szkolnej i /lub lokalnej.

Przed rejestracją zapoznaj się z Regulaminem. Jeśli nadal masz pytania, możesz skontaktować się z koordynatorką kursu Justyną Zamojdą: justyna.zamojda@ceo.org.pl.

Do pobrania

Inny materiał

Regulamin

Przewodnik

Przewodnik merytoryczny dla nauczycielki i nauczyciela

Grantodawcy

Ścieżka „Globalna szkoła. Razem dla równości”, realizowany w ramach projektu „Szkoła otwartości. Wspieranie równości płci”. Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.