Razem dla równości płci

Uczycie przedmiotów ścisłych? Chcecie wzmocnić zainteresowanie młodzieży swoim przedmiotem? A może dostrzegacie mniejsze zaangażowanie w nauki ścisłe wśród dziewcząt? Zapraszamy  do realizacji Programu „Globalna szkoła” ze ścieżką „Razem dla równości płci”, w którym poznacie inspirujące metody oraz materiały angażujące młodzież w przedmioty ścisłe, wspierające równość płci w klasie . 

Zależy nam na rozbudzaniu u młodzieży, w szczególności u dziewcząt, zainteresowania nauką przedmiotów ścisłych i przyrodniczych, przy jednoczesnym budowaniu świadomości na temat równości płci lokalnie i globalnie. Kluczowym elementem realizacji ścieżki jest wspólne stworzenie w szkole przestrzeni do nauki przedmiotów ścisłych w atmosferze równości STEM Klubu poznając aktualne wyzwania globalne i lokalne rozwiązania ukazujące praktyczne zastosowanie przyswajanej wiedzy w praktyce. Działanie w STEM Klubie umożliwia nabycie przez młodzież szeregu umiejętności, takich jak: krytyczne myślenie, komunikacja, otwartość, rozwiązywanie konfliktów, a także rozwija w młodzieży poczucie wpływu, kreatywności i świadomości globalnej. To kluczowe kompetencje, które stanowią podstawę nauczania i są niezbędne dla sprawnego funkcjonowania w codziennym życiu, a także w przyszłości na rynku pracy.

W ścieżce łączymy nauki ścisłe z rozmową o społecznych wyzwaniach i pracą nad atmosferą równości w klasie. Do strategii naszego działania należy:

Program „Globalna szkoła” ze ścieżką „Razem dla równości płci” inspirowany jest archiwalnym programem „Wzór na ścisłe” i wykorzystuje materiały w nim stworzone.

Harmonogram

I semestr - uczymy się!

W I semestrze uczestnicy i uczestniczki kursu zwiększą swoją wiedzę o globalnych współzależnościach i wyzwaniach, w tym o równości płci, zarówno globalnie jak i w swojej społeczności, szkole, klasie. Będą zdobywać umiejętności metodyczne potrzebne do wpływania na rozwój zainteresowań młodzieży naukami ścisłymi, jak i rozwój kompetencji, takich jak: świadomość globalna, kompetencje społeczne, obywatelskie i krytyczne myślenie. Zadaniem uczestników i uczestniczek będzie założenie i poprowadzenie STEM Klubu dla młodzieży (min. 10 osób), która zaangażuje się w działania na rzecz równości płci i wyzwań globalnych (z wykorzystaniem nauk ścisłych). Nauczyciele i nauczycielki poprowadzą cykl zajęć z młodzieżą na podstawie scenariuszy oraz kart pracy zaproponowanych przez CEO i przygotowują młodzież do działania metodą projektu uczniowskiego. Grupy młodzieżowe w I semestrze roku szkolnego poznają zagadnienia związane z równością płci w klasie i globalnie i rozwiązaniami wyzwań globalnych.

II semestr - działamy!

W II semestrze roku szkolnego nauczyciele i nauczycielki uczestniczące w kursie internetowym koncentrują swoje działania na przeprowadzeniu z uczniami i uczennicami projektu młodzieżowego. Grupy młodzieżowe będą pracować nad projektem na rzecz wybranego wyzwania globalnego w swoim sąsiedztwie włączając w działania wątek równości płci. Działania będą skierowane do społeczności szkolnej i /lub lokalnej i mają na celu zachęcać do wspólnego poznawania i odpowiadania na wyzwania globalne.

Oferowane wsparcie

Uczestniczki i uczestnicy:

Naszym uczestnikom i uczestniczkom w ramach realizacji ścieżki oferujemy udział w wydarzeniach kierowanych do uczestników i uczestniczek wszystkich ścieżek programu Globalna szkoła:

Do pobrania

Inny materiał

Regulamin

Przewodnik

Przewodnik merytoryczny dla nauczycielki i nauczyciela

Szczególnie polecamy

  • Scenariusz lub ćwiczenie
Wyzwania globalne w...
Ma na celu wprowadzenie młodzieży w tematykę wyzwań globalnych i Celów
Zobacz
  • Scenariusz lub ćwiczenie
Uzdolnienia, kompetencje, zainteresowania
Materiał dla młodzieży do wykorzystania w czasie lekcji lub w domu
Zobacz
  • Scenariusz lub ćwiczenie
Dziewczyny na politechniki
Scenariusz lekcji zwracający uwagę młodzieży na problem mniejszej reprezentacji kobiet w
Zobacz