Wejdź ze swoimi uczniami i uczennicami na Ścieżki do Celów

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym, 4-miesięcznym kursie e-learningowym pt. „W świat z klasą. Ścieżki do Celów”, poświęconym Celom Zrównoważonego Rozwoju.

Kurs dotyczy Celów Zrównoważonego Rozwoju* oraz prowadzenia wraz z uczniami i uczennicami projektów młodzieżowych poświęconych zagadnieniom globalnym. Celem kursu jest udostępnienie rzetelnych materiałów i praktycznych narzędzi do pracy na rzecz takich globalnych wyzwań jak zmiana klimatu, zasoby naturalne, konsumpcja i produkcja na gruncie indywidualnym, lokalnym i globalnym oraz budowanie postaw obywatelskich i poczucia sprawczości wśród młodzieży. Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli i nauczycielek różnych przedmiotów pracujących w szkołach podstawowych (klasy IV-VIII) oraz ponadpodstawowych. Kurs odbędzie się w okresie od 24 lutego do 14 czerwca 2020 r. Zapisy przyjmujemy do 11 marca 2020 r. lub wyczerpania się limitu miejsc (pełne informacje, jak się zapisać poniżej).

Działasz już z młodzieżą w dziedzinie ekologii i zrównoważonego rozwoju - dowiedz się jak to zrobić rzetelniej i z większym naciskiem na globalne współzależnosci, które są wszędzie wokół nas! Dzięki wsparciu CEO będziecie działać skuteczniej, aby nasz świat stał się lepszym miejscem dla każdego! 

Dzięki udziałowi w kursie i warsztatach:

 • dowiesz się, czym jest edukacja globalna i dlaczego warto ją realizować na zajęciach przedmiotowych w szkole;
 • sprawdzisz, jak realizować w szkole Cele Zrównoważonego Rozwoju;
 • poznasz ciekawe sposoby tłumaczenia uczniom i uczennicom, jak funkcjonuje współczesny, zglobalizowany świat i w jaki sposób różne kraje i ich mieszkańcy oraz mieszkanki wpływają na siebie;
 • otrzymasz komplet materiałów dydaktycznych (scenariuszy ogólnych oraz przedmiotowych na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju i współzależności globalnych, filmu, plakatów z infografikami i przewodników do realizacji projektów młodzieżowych);
 • poznasz dobre praktyki z zakresu edukacji globalnej;
 • otrzymasz wsparcie w postaci warsztatów dla grupy uczniowskiej przygotowującej projekt* oraz możliwość wzięcia udziału w Młodzieżowym Festiwalu Internetowym ;
 • przygotujesz wraz z młodzieżą projekty w formie kampanii na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju;
 • otrzymasz certyfikat potwierdzający kompetencje niezbędne do realizacji wysokiej jakości edukacji globalnej, wyszczególniający zarówno treść zrealizowanego materiału, jak i liczbę godzin potrzebną na jego realizację (łącznie sam kurs internetowy to równowartość 40 godzin doskonalenia zawodowego)

*oferta limitowana

Na czym polega udział w kursie internetowym ze spotkaniem stacjonarnym?

Kurs składa się z 4 modułów i prowadzony jest na platformie internetowej CEO. W każdym module uczestnicy i uczestniczki otrzymują materiały edukacyjne, z którymi się zapoznają, i zadania do wykonania. Każdy pracuje pod opieką mentora lub mentorki, czyli osoby, który sama realizuje zagadnienia związane z edukacją globalną w swojej szkole. Mentor lub mentorka udziela pisemnych informacji zwrotnych odnośnie sprawozdań załączanych przez uczestników i uczestniczki po każdym module. 

Kursowi e-learningowemu towarzyszyć będzie jednodniowe wprowadzające warsztaty stacjonarne oraz podsumowujące spotkanie zdalne. Udział w warsztatach (tak jak i w kursie internetowym) jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają jedynie koszt dojazdu na warsztaty stacjonarne. 

Warsztaty stacjonarne odbędą się w następujących terminach i lokalizacjach: Gdańsk - 27.03.2020, Warszawa - 28.03.2020, Katowice - 3.04.2020. Dodatkowe lokalizacje to Poznań, Rzeszów i Białystok - można się na nie zapisać (poprzez formularz zgłoszeniowy do kursu), ale szkolenia tam odbędą się, jeśli zgłosi się co najmniej 7 osób. W wyjątkowych przypadkach możemy umożliwić udział w kursie bez uczestnictwa w szkoleniu stacjonarnym, prosimy o kontakt z koordynatorką projektu (dane do kontaktu na dole strony).

Głównym zadaniem w kursie będzie przygotowanie wraz z uczniami i uczennicami projektu młodzieżowego w formie kampanii, poświęconej realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. Uczestnicy i uczestniczki kursu będą wybierali jedną z 3 proponowanych ścieżek, opartych na grupach współzależności dotyczących gospodarki, społeczeństwa lub środowiska. W ramach projektu zostanie zaproponowany okres stanowiący kulminację działań, jednak będzie on dobrowolny - grupa projektowa będzie mogła zrobić to wcześniej lub później. Wtedy można będzie przeprowadzić kampanie i pokazać, jak wiele polska młodzież może zrobić dla świata. 

Uczestnicy i uczestniczki kursu otrzymają zaświadczenia o udziale w warsztacie stacjonarnym oraz certyfikat ukończenia kursu potwierdzający kompetencje niezbędne do realizacji wysokiej jakości edukacji globalnej na zajęciach przedmiotowych.

Jak zgłosić się do Kursu?

Zapoznaj się z regulaminem Kursu, którego akceptacja w późniejszej fazie zapisu na Kurs jest warunkiem koniecznym przyjęcia na szkolenie. Zgłoszenia musisz dokonać samodzielnie poprzez rejestrację w Społeczności CEO.

Społeczność CEO to internetowy portal Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej umożliwiający nauczycielom, uczniom i wszystkim zainteresowanym zgłaszanie swojego udziału w programach, szkoleniach, konferencjach i wszelkich innych aktywnościach organizowanych przez Fundację.

 • Jeśli brałeś już udział w innym programie CEO zapewne posiadasz konto, zaloguj się zatem i sprawdź czy dane Twojej szkoły są aktualne. Jeśli nie pamiętasz hasła możesz zawsze kliknąć "przypomnij hasło". Wtedy na Twojego maila przyjdzie mail z linkiem do zmiany hasła.
 • Jeśli jesteś z nami po raz pierwszy, prosimy Cię o założenie konta. Kliknij przycisk "Załóż konto" i podaj swoje dane. Na Twojego maila przyjdzie link aktywacyjny. Sprawdź, czy doszedł, jeśli nie – prosimy o kontakt z koordynatorką. Po kliknięciu w link aktywacyjny Twoje konto zostanie aktywowane. Od tego momentu możesz logować się na Społeczność CEO. Po kliknięciu w link aktywacyjny następuje przeniesienie do okna, w którym należy uzupełnić kolejne dane, tzn. dodać instytucję. Za pomocą kryteriów wyszukiwania (kod pocztowy, województwo..,) wybierz Twoją szkołę z listy.
 • Po zalogowaniu się na Społeczność CEO przejdź do zakładki "Rejestracja do programu" (w prawym górnym rogu). Z listy rozwijanej wybierz zakładkę „Edukacja globalna i ekologiczna”, a następnie kurs „W świat z klasą. Ścieżki do Celów”.
 • Wypełnij formularz zgłoszeniowy. 
 • Dziękujemy za rejestrację! Jeśli zgłoszenie zostało wypełnione poprawnie, pojawi się komunikat "Formularz wysłany pomyślnie".

W przeciągu 5 dni otrzymasz informację dotyczącą zakwalifikowania się do kursu drogą mailową.

Na wszelkie pytania chętnie odpowie koordynatorka projektu, Marta Kałużyńskamarta.kaluzynska@ceo.org.pl , tel. 22 825 05 50, wew. 208.
 
Jeżeli ostatecznie zdecydowałeś/aś nie wziąć udziału w naszym kursie, czy możesz nam powiedzieć dlaczego? Będziemy wdzieczni za wskazanie przyczyny w naszej 1-punktowej ankiecie. Twoja zdanie jest dla nas bardzo ważne, ponieważ pomoże nam ulepszyć ofertę edukacyjną w przyszłości. Dziękujemy!
 
* Cele Zrównoważonego Rozwoju: Sprawiedliwy, zrównoważony i pokojowy świat dla każdego jest nie tylko idealną wizją przyszłości, ale także zobowiązaniem podjętym przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 2015 roku i doprecyzowanym poprzez 17 celów zwanych Celami Zrównoważonego Rozwoju, które zostały zawarte w dokumencie „Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030”. Jest to wezwanie do działania dla nas wszystkich – obywateli i obywatelek, ale także rządów, sektora prywatnego i instytucji międzynarodowych. Aby osiągnąć wszystkie Cele i przypisane im 169 szczegółowych zadań określonych w Agendzie 2030, wszystkie sektory muszą ściśle ze sobą współpracować i szukać wspólnych rozwiązań dla globalnych wyzwań. Kwestie społeczne, gospodarcze i kulturowe związane z globalnym rozwojem są często wzajemnie powiązane, podobnie jak Cele Zrównoważonego Rozwoju, które wymagają spójnego globalnego wysiłku. Każdy może wesprzeć ten szeroki zakres wyzwań do sprostania i przyczynić się do osiągnięcia Celów – również jako uczeń lub uczennica czy społeczność szkolna.
 
Kurs jest realizowany w ramach projektu "W świat z klasą" finansowanego ze środków Unii Europejskiej.