20 Lutego 2019

Zapoznając się z realiami życia w dziewiętnastowiecznym Londynie opisanymi przez Karola Dickensa w Opowieści wigilijnej, uczniowie i uczennice poznają również współczesny wymiar zjawiska ubóstwa.

Migracje a cele zrównoważonego Rozwoju CEO
01 Grudnia 2020

Scenariusz na godzinę wychowawczą ma wprowadzić uczniów i uczennice w tematykę  współczesnych migracji ludności w kontekście wybranych Celów Zrównoważonego Rozwoju: Cel 1: Koniec z ubóstwem, Cel 10: Mniej nierówności, Cel 13: Działania w dziedzinie klimatu, Cel 16: Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje.

Migracje a pokój na świecie CEO
01 Grudnia 2020

Uczniowie i uczennice zastanowią się na godzinie wychowawczej, jak powinien być zorganizowany świat, by wszyscy ludzie mieli równe szanse rozwoju. 

Migracje a zmiana klimatu CEO
01 Grudnia 2020

Młodzież poznaje historie osób z róznych stron świata, których trudne warunki do życia, spowodowane zmianą klimatu, zmusiły do migracji. Uczniowie i uczennice zastanawiają się, jak będzie wyglądał świat za trzydzieści lat.

Migracje nierówności CEO
01 Grudnia 2020

Ćwiczenie ma za zadanie uświadomić młodzieży przyczyny różnic i nierówności między ludźmi.

Strony