20 Lutego 2019

Zapoznając się z realiami życia w dziewiętnastowiecznym Londynie opisanymi przez Karola Dickensa w Opowieści wigilijnej, uczniowie i uczennice poznają również współczesny wymiar zjawiska ubóstwa. Dzięki dyskusji  o przejawach oraz przyczynach biedy samodzielnie przejawach oraz przyczynach biedy samodzielnie.

 

29 Marca 2019

Uczniowie i uczennice poznają historię Tuvalu - państwa, które powoli znika pod wodą w wyniku podwyższenia się poziomu oceanów. Historia ta jest punktem wyjścia z jednej strony do rozwijania kompetencji matematycznych - obliczania proporcji - z drugiej do budowania refleksji na temat zmiany klimatu.

 

29 Marca 2019

Podczas zajęć uczniowie i uczennice będą doskonalili umiejętność dokonywania działań na ułamkach dziesiętnych – obliczą koszt wody, jaką zużywa statystyczny Polak, porównają koszty zużycia wody w różnych regionach w Polsce i w wybranych krajach na świecie, zaproponują sposoby na zmniejszenie zużycia wody w gospodarstwie domowym, a także zapropon

29 Marca 2019

Ćwiczenie, przeznaczone dla uczniów klas VII - VIII szkoły podstawowej, jest propozycją utrwalania i powtarzania ich umiejętności obliczeniowych.

29 Marca 2019

Scenariusz dedykowany przede wszystkim uczniom klas VII szkoły podstawowej i ich nauczycielom rozpoczynającym wspólną matematyczną przygodę w ramach lekcji matematyki na etapie formalnym (patrz podstawa programowa z matematyki). Głównym celem zajęć jest ukazanie uczennicom i uczniom wartości i przydatności umiejętności matematycznych w&

Strony