30 Maja 2018

Aldous Huxley napisał książkę "Nowy wspaniały świat" w 1931 r. Wiele dekad później okazuje się, że jego wizja społeczeństwa przyszłości, które jest sztucznie utrzymywane w stanie nieustannego zadowolenia, spełnia się na naszych oczach. Rozumienie pojęcia wolności jako swobody wydawania pieniędzy oraz powtarzane w nieskończoność hasła reklamowe to spełnienie wizji pisarza science-fiction.

20 Października 2017

Edukacja globalna to część kształcenia obywatelskiego i wychowania, która rozszerza ich zakres przez uświadamianie istnienia zjawisk i współzależności globalnych. Jej głównym celem jest przygotowanie odbiorców i odbiorczyń do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości.

20 Października 2017

Publikacja powstała z myślą o nauczycielkach i nauczycielach WOS-u poszukujących materiałów edukacyjnych z zakresu edukacji globalnej.

16 Października 2017

Wszystko sprowadza się naprawdę do tego: całe życie jest ze sobą powiązane.
Jesteśmy złapani w sieć wzajemności, z której nie można uciec, włożeni w jeden worek przeznaczenia.
Cokolwiek dotyka kogoś bezpośrednio, wpływa na nas pośrednio. Zostaliśmy stworzeni do życia razem

01 Września 2017

Celem zajęć jest wyjaśnienie pojęcia cywilizacji arabsko-muzułmańskiej i uporządkowanie pojęć oraz zwrócenie uwagi na pozytywne aspekty wpływów islamu na świat i Europę. Realizacja celów została podzielona na dwie bardziej szczegółowe ścieżki – historyczno-kulturową oraz kulturowo-religijną – mogą być realizowane w zależności od zaangażowania uczniów i uczennic, ich postaw wobec tematu czy zainteresowań. 

Strony