Co w kursach piszczy?

Trwają kursy internetowe projektu "W świat z klasą" poświęcone edukacji globalnej na zajęciach przedmiotowych w szkole podstawowej przeznaczone dla nauczycieli i nauczycielek języka polskiego i geografii. Kilkadziesiąt uczestniczek i uczestników z całej Polski rozwija swoją wiedzę i umiejętności z zakresu edukacji globalnej oraz wymienia się doświadczeniami. Zachęcamy do zapoznania się z wieściami kursowymi. Już teraz zapraszamy na nową edycję kursów na jesieni 2019!

 

Wieści z maja 2019

Moduł IV
W module IV kursanci i kursantki zastanawiali, czym jest jakość w edukacji globalnej oraz w jaki sposób realizować edukację globalną dobrej jakości, a także przyglądali się, z jakimi wyzwaniami można się zetknąć, prowadząc w szkole zajęcia poświęcone globalnym współzależnościom. Jednym z zadań była refleksja nad potrzebami swoimi oraz swoich uczennic i uczniów w zakresie edukacji globalnej, w ramach której uczestnicy i uczestniczki próbowali odpowiedzieć na pytanie w jakim stopniu ich podopieczni posiadają różne ważne w niej umiejętności i postawy, przykładowo:

W jakim stopniu:
- rozumieją i potrafią analizować procesy i współzależności globalne?
- podejmują codzienne decyzje i wybory, mając świadomość ich wpływu na innych ludzi i kraje?
- mają poczucie osobistego wpływu na sytuację w innych regionach świata?

Uczestnicy i uczestniczki zastanawiali się również, na ile młodzież zna poszczególne zagadnienia edukacji globalnej oraz Cele Zrównoważonego Rozwoju i które z nich są dla nich bliskie i najlepiej zrozumiałe, a które trudne.

Swoją analizą na Padlecie kursu podzieliła się jedna z uczestniczek: 
Ważne wydaje mi się obalanie stereotypów, uczenie krytycznego myślenia. Kształtowanie postaw, modelowanie działań i poczucie sprawstwa, w kontekście globalnym i lokalnym. Dzieciaki są ciekawe świata, jednocześnie przekazy medialne czy choćby treści w podręcznikach dalekie sa od krytycznej edukacji globalnej. Trzeba nad tym pracować na WSZYSTKICH przedmiotach. Świat jest inny niż w telewizorze i o krajach globalnego Południa i Północy trzeba mówić przede wszystkim w etyczny sposób, zgodnie z wartościami promując równość i tolerancję oraz współodpowiedzialność za problemy współczesnego świata.. Moi uczniowie i uczennice muszą wiedzieć gdzie szukać, by poznawać świat z rzetelnych źródeł. Szanować jego różnorodność i patrzeć na niego z różnych perspektyw:)

Iza N.

Moduł V
W module V grupa kursowa przystąpiła do działania, które jest niezwykle istotnym komponentem edukacji globalnej. Zadaniem zaliczeniowym było stworzenie autorskiego scenariusza lub przeprowadzenie mini-projektu młodzieżowego z zakresu edukacji globalnej. Uczestnicy i uczestniczki otrzymali narzędzia wspierające w tworzeniu scenariuszy i projektów z edukacji globalnej wysokiej jakości oraz nową dawkę inspiracji i praktycznych wskazówek. 

Edukacja globalna bez odniesienia do działania może utrwalać poczucie bezsilności. Dlatego namawiamy kursantów i kursantki do postępowania zgodnego z jednym z kryteriów jakości edukacji globalnej: 
Zachęcaj uczennice i uczniów do działania, podając przykłady sukcesów oddolnych akcji i wskazując możliwości zaangażowania się na rzecz zmiany lokalnej i globalnej. Sam/Sama dawaj dobry przykład!

Jako inspirację nauczyciele i nauczycielki mieli okazję poznać Gretę Thunberg, szwedzką nastolatkę, która 2018 roku zainicjowała protest pod budynkiem szwedzkiego parlamentu, który prowadzi przeciwko zmianom klimatu wynikającym z działalności człowieka. Swoim przykładem zainspirowała dziesiątki tysięcy młodych ludzi na całym świecie, którzy organizują bądź przystępują do strajków w obronie klimatu.

Film „Greta Thunberg. Nastolatka, która walczy o ochronę klimatu“

 

Zbliża się zakończenie i podsumowanie kursu

Już na dniach odbędą się obowiązkowe warsztaty podsumowujące kurs. Podczas tych spotkań planujemy wspólnie z uczestnikami i uczestniczkami przeanalizować ich pracę w kursie, w szczególności zadania dotyczące tworzenia autorskich scenariuszy zajęć bądź przeprowadzenia mini-projektu z uczniami i uczennicami. Przyjrzymy się jeszcze raz najważniejszym aspektom edukacji globalnej i spróbujemy razem zastanowić się, jak na stałe mogą wprowadzać edukowanie o globalnych współzależnościach do swojego nauczania i życia szkoły.  

 

///////////////////////////

Wieści z kwietnia 2019

Cele i zadania kursowe

Za uczestnikami i uczestniczkami już trzy moduły kursowe, podczas których przyglądali się m.in.:

  • przykładowym współzależnościom globalnym oraz Celom Zrównoważonego Rozwoju (moduł I)
  • wartości włączania edukacji globalnej do zajęć przedmiotowych (moduł I)
  • związkom między celami kształcenia ogólnego i przedmiotowego a postawami i umiejętnościami kształtowanymi przez edukację globalną (II moduł)
  • w jaki sposób realizując obowiązkowe zajęcia szkolne można z uczniami i uczennicami realizować edukację globalną (II moduł)
  • powiązaniom między treściami nauczania przedmiotowego a zagadnieniami poruszanymi w edukacji globalnej (III moduł)
  • zasadom korzystania ze źródeł wiedzy, aby prowadzić edukację globalną dobrej jakości (III moduł)

Kursanci i kursantki dzielnie wykonują zadania kursowe, które mają na celu uporządkowanie ich wiedzy o globalnych współzależnościach i Celach Zrównoważonego Rozwoju oraz wsparcie we włączaniu tych wątków do realizowanego przez nich nauczania przedmiotowego. Mierzyli się z takimi zadaniami, jak:

  • podanie 2 przykładów globalnych współzależności, o których warto uczyć w szkole
  • przeprowadzenie krótkiej analizy jednej z klas i określenie 2 obszarów kompetencji wspólnych dla celów kształcenia i edukacji globalnej, których rozwój byłby ważny z punktu widzenia potrzeb uczniów i uczennic w tej klasie

czy 

  • przeprowadzenie lekcji na podstawie wybranego scenariusza powstałego w projekcie i wypełnienie refleksji.

 

Wnioski ze szkoleń stacjonarnych

Ale poza pracą zdalną mieliśmy też szansę się spotkać i porozmawiać! W projekcie “W świat z klasą” odbyły się już pierwsze szkolenia stacjonarne, podczas których uczestnicy i uczestniczki zastanawiali się, jak rzetelnie i niestereotypowo uczyć o krajach globalnego Południa, jak angażować uczniów i uczennice w działania z zakresu edukacji globalnej, jak ich uczyć krytycznego i wolnego od stereotypów myślenia, w jaki sposób wyzwalać w młodzieży poczucie sprawczości. Aby utrwalić pomysły i wnioski stworzyliśmy tablicę, na której można znaleźć wiele inspiracji i dorzucić swoje pomysły:)

 

Kolejna edycja

Przez najbliższe tygodnie będziemy polecać kolejne inspirujące materiały merytoryczne oraz metodyczne. Chcielibyśmy, aby treść Kursu oraz proponowane w nim zadania były dla zaangażowanych w niego nauczycielek i nauczycieli nie tylko źródłem refleksji, ale także inspiracją do wprowadzania elementów edukacji globalnej do życia Szkoły. Mamy nadzieję, że Kurs będzie ciekawym i inspirującym doświadczeniem, które zapewni wszystkim uczestnikom i uczestniczkom pewny start w przygodę z edukacją globalną.

Już teraz zapraszamy do uczestnictwa w kolejnej, jesiennej edycji naszych kursów! Rezerwujcie czas i energię!