Gotowe pomysły na zdalne lekcje WOS-u

Nauczyciele i Nauczycielki, okres pandemii, choć trudny, obfituje w wiele ważnych i ciekawych wydarzeń (społecznych, ekonomicznych i kulturowych), o których warto porozmawiać z młodymi ludźmi na zajęciach WOS-u.  Dlatego część z przygotowanych przez nas gotowych zadań i scenariuszy zdalnych lekcji skonstruowaliśmy tak, by odnosiły się do bieżących wydarzeń. To nie tylko pozwoli uczniom i uczennicom lepiej zrozumieć otaczającą rzeczywistość i poczuć się w niej bezpieczniej, lecz także zaciekawi i zmotywuje do zaangażowania się w Wasze zajęcia.  Treści bazują na materiałach merytorycznych z programu Rozmawiajmy o uchodźcach i W świat z klasą.

1. Różne punkty widzenia. Jak rozmawiać, aby się wzajemnie słuchać i rozumieć? [DO POBRANIA]

Lekcja pozwala określić, czego potrzebujemy, aby rozmawiać z drugim człowiekiem w bezpiecznej atmosferze. Wspiera uczniów i uczennice w formułowania zasad dobrej rozmowy.

Czas: 1 godzina

Poziom edukacyjny: klasy VI-VIII szkoły podstawowej

2. W jaki sposób każdy i każda z nas może uczynić świat lepszym miejscem dla wszystkich [DO POBRANIA]

Uczniowie i uczennice poznają Cele Zrównoważonego Rozwoju i wspólnie zastanawiają się, jaki mają osobisty wpływ na ich realizację.

Czas: 45-60 minut

Poziom edukacyjny: szkoła podstawowa i ponadpodstawowa

3. Pandemia koronawirusa. Jak wygląda sytuacja uchodźców i uchodźczyń oraz migrantów i migrantek w Polsce i na świecie? [DO POBRANIA]

Zadania pozwalają zwrócić uwagę na sytuację uchodźców i uchodźczyń w obozach w Libanie i wewnątrz Syrii oraz migrantów i migrantek z Ukrainy w Polsce w czasach pandemii. Uczniowie i uczennice dowiadują się, z jakimi wyzwaniami związanymi z koronawirusem mierzą się uchodźcy i migranci.

Czas: 1 godzina

Poziom edukacyjny: VIII klasa szkoły podstawowej i szkoła ponadpodstawowa

Scenariusze zajęć, także odpowiednie do zajęć w ramach edukacji zdalnej, związane z zagadnieniami edukacji globalnej i ekologicznej udostępniamy także na naszym Facebooku i Newsletterze.