Edukacja globalna na English Teaching Market 2013

Już po raz 11 angliści i anglistki uczący w miejscowościach do 20 tysięcy mieszkańców wzięli udział w spotkaniu English Teaching Market. Zlot organizowany przez Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności - English Teaching odbył się w dniach 8-10 lipca 2013r. w Starych Jabłonkach. Promowaliśmy tam wśród nauczycieli i nauczycielek koncepcję globalnego nauczania i zachęcaliśmy do zainteresowania się tą tematyką oraz udział w projekcie "W świat z klasą".

Centrum Edukacji Obywatelskiej realizuje projekt z zakresu edukacji globalnej pt. "W świat z klasą" („World-Class Teaching”). Jest to propozycja dla nauczycielek i nauczycieli angielskiego, polskiego, biologii, historii, WOS-u oraz plastyki pracujących w gimnazjum, którzy są zainteresowani podnoszeniem własnych kompetencji  w  prowadzeniu zajęć z edukacji  globalnej oraz podwyższaniem jakości pracy szkoły w tym zakresie.

Jednym z elementów projektu jest roczny kurs e-lerningowy połączony z warsztatami stacjonarnymi, który będzie realizowany w roku szkolnym 2014/2015. Udział w kursie przełoży się na praktykę zawodową i pracę z młodzieżą. Pozwoli prowadzić ciekawą, skuteczną i systematyczną edukację globalną na zajęciach bez szkody dla realizacji założeń podstawy programowej.

EDUKACJA GLOBALNA wyjaśnia, jak funkcjonuje świat, w jaki sposób różne kraje i ich mieszkańcy wpływają na siebie. Tłumaczy m.in. dlaczego ludzie migrują, dlaczego jedne kraje są uboższe od innych oraz dlaczego produkty, z których korzystamy na co dzień, pochodzą z różnych krajów. Edukacja globalna przygotowuje młodych ludzi do funkcjonowania w zglobalizowanym świecie.

Zagadnienia współczesnego świata, jakimi zajmuje się edukacja globalna:

 • Migracje
 • Władza polityczna, demokracja i prawa człowieka
 • Pokój i konflikty na świecie
 • Zrównoważony rozwój
 • Konsumpcja i produkcja
 • Żywność i rolnictwo
 • Globalny rynek i handel międzynarodowy
 • Zasoby naturalne
 • Różnorodność i stosunki międzykulturowe
 • Ubóstwo
 • Zdrowie

Informacje na temat rekrutacji do udziału w kursie internetowym z zakresu edukacji globalnej będą publikowane na stronie: www.globalna.ceo.org.pl.

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2013 r.