Międzynarodowe seminarium o edukacji globalnej

Jak rozumiemy edukację globalną? Dlaczego istotne jest jej systematyczne włączanie do programów nauczania formalnego? Jak przekazywać wiedzę młodym ludziom, by wzbudzić ich ciekawość? To tylko kilka pytań, na które odpowiedzi szukali uczestnicy i uczestniczki międzynarodowego seminarium zorganizowanego w ramach projektu „W świat z klasą”.

Koordynatorki i koordynatorzy projektu „W świat z klasą” z Wielkiej Brytanii, Słowacji, Austrii i Polski, a także reprezentanci i reprezentantki organizacji partnerskich z Brazylii i Beninu spotkali się na międzynarodowym seminarium poświęconym edukacji globalnej. W warsztacie, który odbył się w dniach 10-12 kwietnia br. w Ośrodku Szkoleniowym WILGA, udział wzięli także wybrani nauczyciele i nauczycielki uczestniczący w projekcie.

Seminarium poświęcone było m.in. wypracowaniu wspólnej definicji i koncepcji edukacji globalnej, a także kryteriów jakości edukacji globalnej i pojęciu systematyczności w odniesieniu do włączania treści globalnych do edukacji formalnej.

Podczas spotkania przewidziano również przestrzeń na wymianę doświadczeń z zakresu prowadzenia edukacji globalnej w poszczególnych krajach oraz omówienie możliwości zorganizowania stałej współpracy pomiędzy nauczycielami i nauczycielkami z różnych krajów biorącymi udział w projekcie. Wkład merytoryczny ze strony partnerów z organizacji z Brazylii i Beninu pozwolił uczestnikom i uczestniczkom spojrzeć z nowej perspektywy na zagadnienia globalne, którymi będą się zajmować w ramach projektu, oraz przybliżył idee przyświecające Kodeksowi w sprawie obrazów i wiadomości dotyczących krajów Południa.

Spotkanie  pozwoliło także na ustalenie wspólnych wytycznych dla grup roboczych tworzących materiały edukacyjne. Obecnie nauczycielki i nauczyciele z Polski, Austrii, Słowacji i Wielkiej Brytanii pracują w swoich zespołach przedmiotowych nad scenariuszami zajęć z zakresu edukacji globalnej, które zostaną wydane w postaci publikacji w ramach projektu. Pierwsza polska publikacja ukaże się w grudniu br. i będzie zawierała materiały dla nauczycieli i nauczycielek uczących WOS-u.

Elżbieta Krawczyk / Paula Langnerowicz

 

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2013 r.