Warsztaty dla nauczycieli i nauczycielek za nami!

Warsztaty dla nauczycieli i nauczycielek wchodzących w skład grup roboczych tworzących materiały w projekcie „W świat z klasą” już za nami!

Zakończyliśmy etap warsztatów dla nauczycieli i nauczycielek wchodzących w skład przedmiotowych grup roboczych w projekcie edukacji globalnej „W świat z klasą”. Uczestnicy i uczestniczki wzięli udział w dwóch trzydniowych spotkaniach przygotowujących do tworzenia scenariuszy zajęć i ćwiczeń, które pomogą innym nauczycielom i nauczycielkom systematycznie włączać zagadnienia edukacji globalnej do nauczanych przedmiotów. Warsztaty przeprowadzili Elżbieta Krawczyk i Jędrzej Witkowski.

Warsztat wprowadzający, który odbył się w dniach 18-20 maja br. w Ośrodku Szkoleniowym Wilga umożliwił uczestnikom i uczestniczkom dokładne zaznajomienie się z ideą projektu i zagadnieniami poruszanymi w ramach edukacji globalnej, a także przeanalizowanie wybranych kwestii związanych z włączaniem nauczania globalnego do systemu edukacji formalnej. Spotkanie ułatwiło także integrację nauczycieli/ek w obrębie poszczególnych grup przedmiotowych oraz podjęcie pierwszych ustaleń dotyczących wspólnej pracy nad scenariuszami zajęć.


Kolejne warsztaty odbyły się w dwóch terminach: 21-23 czerwca dla nauczycieli/ek WOSu, historii, języka angielskiego i plastyki oraz 5-7 lipca dla grupy uczącej biologii i języka polskiego. Uczestniczki i uczestnicy pogłębiali swoją wiedzę z zakresu globalnych współzależności, a także dokonali szczegółowej analizy podstaw programowych nauczanych przedmiotów w odniesieniu do edukacji globalnej. Ważnymi elementami programu warsztatów były również sesje dotyczące narzędzi przydatnych w procesie tworzenia scenariuszy zajęć oraz wykorzystania metod aktywnych w pracy z uczniami i uczennicami.

Zakończenie etapu pracy warsztatowej pozwoliło na rozpoczęcie działań przedmiotowych grup roboczych. Nauczyciele i nauczycielki wspierani przez ekspertki z zakresu współzależności globalnych pracują nad scenariuszami zajęć i ćwiczeń, które znajdą się w publikacjach przedmiotowych. Już w grudniu 2013r. ukażą się materiały wspierające systematyczne włączanie edukacji globalnej na lekcjach WOSu.

Zachęcamy do śledzenia naszych działań na stronie internetowej! Tuż po wakacjach opublikujemy koncepcję globalnego nauczania opracowaną w postaci broszury informacyjnej oraz elektroniczną wersję raportu z analizy potrzeb i oczekiwań nauczycieli/ek przeprowadzonej w celu dostosowania działań projektu do szkolnej rzeczywistości.

Paula Langnerowicz

 

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2013 r.