Globalne wyzwania - lokalne rozwiązania. Zbiór materiałów edukacyjnych

Globalne wyzwania w inny sposób dotyczą różnych regionów świata. Podczas gdy kraje wysoko rozwinięte gospodarczo mierzą się m.in. z potrzebą ograniczenia emisji gazów cieplarnianych czy gospodarką odpadami, wyzwaniem dla części mieszkańców globalnego Południa jest dostęp do urządzeń sanitarnych, elektryczności lub przystosowanie się do zmian klimatu. Podobnie, inne będą wyzwania dla regionów wiejskich i miast. Dlatego też przy poszukiwaniu rozwiązań warto jest skupić się na lokalnym poziomie wyzwań. Pomoże to sprecyzować problem i znaleźć odpowiedź, która będzie uwzględniała potrzeby lokalnej społeczności i możliwości ich zaspokojenia z poszanowaniem kultury i środowiska.

Sprecyzowanie problemu pomaga również w odnalezieniu łatwiejszych rozwiązań. Jest to zwłaszcza istotne obecnie, kiedy przed młodzieżą kreuje się negatywna wizja przyszłości planety. Poszukiwanie lokalnych rozwiązań pozwala na wskazanie, że problemy, które wydają się nie do pokonania, czasami mogą mieć dość proste rozwiązanie. Otwiera to drzwi na wiele inspirujących pomysłów, bazujących na łatwo dostępnych materiałach i zasobach. Warto zwrócić młodzieży uwagę na to, by proponując rozwiązania dla społeczności z innego regionu, należy wziąć pod uwagę potrzeby, kulturę oraz realia środowiskowej danego regionu. Wykorzystanie materiałów, które proponują eksperymenty, gry i konstrukcje, jako sposób na poznanie lokalnego rozwiązania, mogą również wzmocnić wiedzę na temat wyzwań globalnych, jak i zainspirować do poszukiwania innych rozwiązań dla danego wyzwania.

Poniżej proponujemy scenariusze, gry i artykuły, umożliwiające przeprowadzenie zajęć skupionych na wyzwaniach globalnych (i lokalnych rozwiązaniach):

Zmiana klimatu:

Woda:

Energia:

Transport:

Technologia (sprawiedliwa technologia):