Drama

Drama jest obecnie uważana za jedną z najbardziej efektywnych metod edukacyjno-profilaktycznych. Wykorzystuje ona naturalną umiejętność człowieka do wchodzenia w role.

W dramie poprzez wchodzenie w różne role mamy okazje obserwować i przeżywać nie tylko reakcje wypływające z naszych osobistych doświadczeń, lecz także te, które wynikają z roli. Mamy możliwość spojrzenia z dystansu i przeanalizowania sytuacji problemowych, nazwania emocji, które im towarzyszą, zrozumienia lepiej siebie i innych oraz trenowania nowych zachowań i umiejętności.

Drama tworzy sytuacje edukacyjne poprzez angażowanie uczestników na trzech poziomach:

  • fizycznym (zaangażowanie ruchu, ciała w trakcie improwizacji),
  • emocjonalnym (zaangażowanie emocji w trakcie wchodzenia w role),
  • intelektualnym (dyskusje i podsumowanie po improwizacjach).

Przykładowe techniki dramowe:

Istnieje wiele technik dramowych i rożnych możliwości ich zastosowania (w zależności od celu zajęć). Oto krótkie opisy kilku z nich:

  • improwizacja - spontaniczna aktywność twórcza polegająca na odgrywaniu ról zarysowanych w sytuacjach dramowych, może służyć m.in. podnoszeniu kompetencji komunikacyjnych.
  • galeria - polega na prezentacji stanów wewnętrznych i emocji odgrywanych postaci; służy m.in. zwiększeniu empatii
  • prowadzący w roli - technika polega na wejściu prowadzącego w rolę postaci występującej w sytuacji dramowej; służy wprowadzeniu treści edukacyjnych
  • płaszcz eksperta - polega na powierzeniu grupie zadania zgodnego z kompetencjami ekspertów, w roli, których pozostają uczestnicy; służy wprowadzeniu treści edukacyjnych.

Za: http://stop-klatka.org.pl/drama