Konflikt zbrojny w Syrii w perspektywie globalnej

Uczniowie i uczennice za pomocą metody WebQuestu wykonają prezentację dotyczącą wpływu konfliktu zbrojnego w Syrii na życie mieszkańców i mieszkanek innych rejonów świata. WebQuest to rodzaj projektu, w którym uczniowie realizują zadanie na podstawie instrukcji umieszczonej w Internecie. Głównym źródłem informacji są materiały zamieszczone w sieci, które mogą być uzupełnione innymi materiałami.