Każdy ma prawo dotknąć chmur… „Dzienniki marzeń” Opowieści o migracjach – pokój, sprawiedliwość i silne instytucje

Uczniowie i uczennice zastanowią się na godzinie wychowawczej, jak powinien być zorganizowany świat, by wszyscy ludzie mieli równe szanse rozwoju. Młodzież poznaj marzenia bohaterów i bohaterek opowieści filmowej pt. Dzienniki. Refleksję młodzieży nad kształtem świata równych szans w kontekście migracji wzbudzą zadania opisane w 16 Celu Zrównoważonego Rozwoju.