Siła silniejsza od przemocy

Tytuł oryginału: A Force More Powerful

Autor: Steve York

Czas: cz. 1 Indie 26min, USA 24 min, RPA 28 min,

           cz. 2 Dania 25 min, Polska 23 min, Chile 28 min

Rok produkcji: 2000

Tematyka filmu:

  • aktywność
  • konflikt
  • demokracja

 

Seria analizuje najważniejsze ruchy społeczne XX wieku oraz mechanizmy wykorzystane przez ich liderów w walce z opresją, rasizmem i reżimami autorytarnymi na świecie. W pierwszej części poznajemy przykłady działaności aktywistów walczących o demokrację i prawa człowieka w Indiach, Stanach Zjednoczonych i RPA. obserwujemy jak idea i wizja zapoczatkowana przez nieznanego nikomu prawnika z Indii doprowadza do uzyskania przez kraj niepodległości i w kolejnych dziesięcioleciach staje się przykładem przyszłych pokoleń. Satjagraha Gandhiego to walka bez użycia bezpośredniej przemocy zwana w innych krajach "ruchem biernego oporu". 

W drugiej części spotykamy Lecha Wałęsę, dowiadujemy się jaki sposób na okupantów mieli w czasie II wojny światowej Duńczycy oraz jak obywatele Chile wyzwolili się spod dyktatury pewnego Generała.

 

Przykładowe pytania do dyskusji:

1. Co to znaczy walczyć bez użycia przemocy. Na czym polega taka walka?

2.Jak zazwyczaj reagujecie na przemoc ? Dlaczego?

3. Czy Waszym zdaniem idea biernego oporu jako potencjalnej metody dokonywania zmian społecznych jest skuteczna?

4. Z czym kojarzy wam się słowo przemoc? Czy przemoc oznacza tylko przemoc fizyczną? Jak z tej perspektywy oceniacie ruch walki bez użycia przemocy ?

5. Czy "bierny opór" oznacza bezczynność ? 

6. Jakie kraje były ostatnio świadkami wykorzystania metod pokazanych na filmie, z jakimi skutkami?

 

Dowiedz się więcej: