Tybet z ukrycia

Tytuł oryginału: Undercover in Tibet

Autor: Jezza Neumann, Tash Despa

Rok produkcji: 2007

Czas: 49 min.

Tematyka:

  • prawa człowieka

  • walka o wolność

  • uchodźctwo

Oficjalna strona filmu

 

W 2007 Tash Despa, tybetański uchodźca, dziś mieszkaniec Wielkiej Brytanii, po 10 latach wrócił do swojej ojczyzny -Tybetu, aby zobaczyć, jak żyje się Tybetańczykom pod rządami Chin. Przez trzy miesiące podróżował po kraju filmując i robiąc zdjęcia z ukrycia. Niewielu Tybetańczyków występujących w filmie odważyło się pokazać twarze w obawie przed zemstą chińskich władz, odwiedził obozy przesiedleńców oraz rozmawiał z więźniami politycznymi. Co roku około trzech tysięcy Tybetańczyków próbuje przeprawić się przez Himalaje do Nepalu, a stamtąd do Indii.

Kierują się do Daramsali, gdzie od 1959 roku tybetański rząd na uchodźstwie ma swoją siedzibę. Muszą iść półtora miesiąca pieszo przez góry, w skrajnie trudnych warunkach i za wszelką cenę unikać chińskich żołnierzy. Już około 200 tysięcy Tybetańczyków mieszka na uchodźctwie poza granicami kraju. Zebrane podczas wyprawy materiały złożyły się na przejmujący obraz współczesnego Tybetu, w którym nie ma miejsca na wolność słowa i wyznania, na porządku dziennym są stosowane wobec opozycjonistów tortury, kara śmierci oraz przymusowa sterylizacja kobiet, a ludzie żyją na skraju nędzy.

 

Dowiedz się więcej: