O starości na podstawie opowiadania Ernesta Hemingwaya Stary człowiek i morze

Podczas zajęć uczniowie i uczennice zastanowią się nad znaczeniem osób starszych w funkcjonowaniu społeczeństw świata oraz trudnościami, z jakimi te osoby się zmagają. Opowiadanie Stary człowiek i morze Ernesta Hemingwaya staje się punktem wyjścia do rozważań nad wyzwaniami związanymi ze starzeniem się ludności Ziemi w perspektywie Celów Zrównoważonego Rozwoju i pojęciem dobrej starości. Scenariusz można wykorzystać w trakcie omawiania lektury lub na koniec tego procesu.