O społeczności lokalnej, kapitale społecznym i przedsiębiorczości społecznej. 

Kobiety są grupą szczególnie narażoną na dyskryminację i wykluczenie społeczne. Od zarania dziejów, zwyczajowo lub prawnie, przemoc wobec kobiet była instrumentem sprawowania władzy nad nimi.

Prawo do rozwoju to nienaruszalne prawo człowieka - każda osoba i wszystkie ludy są uprawnione do uczestnictwa, przyczyniania się do i korzystania z rozwoju gospodarczego, społecznego, kulturalnego i politycznego.

Edukacja pełni rolę podstawowego narzędzia przerywającego krąg ubóstwa.

Wpływ konfliktów na rozwój globalny. Tekst dzięki któremu możemy poznać przyczyny skutki i rodzaje konfliktów na świecie.

Strony