"Lekcja z klimatem" - publikacja opracowana przez CEO na zlecenie Ministerstwa Środowiska - to pakiet edukacyjny zawierający scenariusze lekcji i materiały dla nauczycieli.

... czyli jak debatować o energii i zmianach klimatu. Publikacja skierowana do uczniów i nauczycieli, którzy są zainteresowani tematyką energii lub zmian klimatu.

Publikacja powstała z myślą o nauczycielach i nauczycielkach, którzy po raz pierwszy stykają się z pojęciem edukacji globalnej.

Publikacja zawiera 10 scenariuszy zajęć z zakresu edukacji globalnej, przeznaczonych do wykorzystania na godzinach wychowawczych.

Publikacja Projekt młodzieżowy on-line wspiera zdalną pracę metodą projektu edukacyjnego.

Strony