Wyjaśnię zasadę powstawania efektu cieplarnianego. Zrozumiem wpływ wzrostu globalnej temperatury na środowisko, społeczeństwo i gospodarkę. Zaproponuję rozwiązania, które mogą ograniczyć negatywne skutki zmiany klimatu lub ułatwić adaptację do niej.

Realizacja projektu powinna uświadomić uczniom i uczennicom, jak często, podejmując decyzje konsumenckie, nieświadomie ulegają wpływowi reklamy czy urokowi opakowania produktu. W pierwszym etapie realizacji projektu młodzież przeprowadza na grupie rówieśniczej badanie ankietowe dotyczące czynników, którymi ludzie kierują się podczas zakupów. W drugim etapie ta sama grupa zostaje poddana eksperymentowi, który pozwala uświadomić sobie, jaki wpływ na ocenę atrakcyjności produktu ma jego opakowanie lub reklama. 

Wykonanie ćwiczenia skłoni uczniów i uczennice do zastanowienia się, co jest im naprawdę niezbędne do życia, które potrzeby są potrzebami uzasadnionymi, a które są wykreowane przez modę, media, reklamę oraz jaki wpływ na środowisko ma ich realizacja. Ćwiczenie może być wykorzystane w fazie realizacyjnej lekcji biologii czy godziny wychowawczej lub samodzielnie, np. podczas zajęć pozalekcyjnych. Może także zostać rozwinięte w formie projektu uczniowskiego.

Dzięki ćwiczeniu uczniowie i uczennice poznają ewolucyjną historię powszechnie znanej kukurydzy. Na przykładzie kukurydzy ocenią zmiany w fenotypie rośliny, a także poznają procesy związane z doborem sztucznym i naturalnym. 

Scenariusz zwraca uwagę uczniów i uczennic na konsekwencje zdrowotne nieznajomości lub nieprzestrzegania podstawowych zasad higieny osobistej. Uzmysławia im, że prawidłowe nawyki higieniczne mają znaczenie nie tylko w wymiarze indywidualnym. 

Strony