Lekcja ma za zadanie zapoznać uczniów i uczennice z zagadnieniem norm moralnych i kodeksu etycznego. Dowiedzą się, czym są kodeksy etyczne i jaka jest ich rola na przykładzie zasad w pomocy humanitarnej i pomocy rozwojowej.

Aktywności zaproponowane w scenariuszu skłaniają uczniów i uczennice do autorefleksji, odwołania się do własnych doświadczeń życiowych. Każdy ma sam odpowiedzieć na pytanie kluczowe: Dlaczego przy wspólnym stole jest miejsce dla Każdego?

W trakcie lekcji zostanie przedstawiona sieć współzależności globalnych dotyczących degradacji środowiska naturalnego. Uczniowie i uczennice zapoznają się z założeniami współczesnej koncepcji filozofii ekologicznej – ekologii głębokiej.

Scenariusz ma za zadanie zapoznać uczniów i uczennice ze zjawiskiem relatywizmu ubóstwa oraz różnicą pomiędzy ubóstwem indywidualnym a ubóstwem państwa. Poprzez przyjęcie perspektywy Innego młodzież rozwinie poczucie empatii.

Scenariusz skupia się wokół pojęć migracji, wielokulturowości i uchodźstwa. Uczniowie i uczennice weryfikują ich rozumienie, a następnie poprzez ćwiczenie z heksami poszukują zależności i powiązań, a także odniesień do swoich osobistych doświadczeń.

Strony