<p>Zapoznając się z realiami życia w dziewiętnastowiecznym Londynie opisanymi przez Karola Dickensa w Opowieści wigilijnej, uczniowie i uczennice poznają również współczesny wymiar zjawiska ubóstwa.

Uczniowie i uczennice będą ćwiczyć obliczeniaprocentowe przy wykorzystaniu danych dotyczącychzjawiska migracji ludności na świecie. Młodzież podejmierefleksję o trudnościach, z jakimi muszą się mierzyćprzybysze i przybyszki z innych krajów, oraz będziedociekać, jaki wkład mogą wnieść w rozwój lokalnychspołeczności i gospodarki państwa.

Karta pracy – Projekt uczniowski, ta karta wspiera młodzież w realizacji projektu i ma zastosowanie w pracy grupowej.

Globalne wyzwania w inny sposób dotyczą różnych regionów świata. Podczas gdy kraje wysoko rozwinięte gospodarczo mierzą się m.in.

Strony