25 Listopada 2019

Scenariusz lekcji dotyczy stereotypów związanych z rolami społecznymi kobiet i mężczyzn w różnych częściach świata.

25 Listopada 2019

Scenariusz jest lekcją wprowadzającą do projektu „Woda źródłem życia”, w ramach którego młodzież będzie miała okazję bliżej przyjrzeć się różnym zagadnieniom związanym z wodą oraz jej znaczeniem w wymiarze religijnym, społecznym i biologicznym.

25 Listopada 2019

Podczas zajęć uczniowie i uczennice porównają ubóstwo Świętej Rodziny ze współczesnym ubóstwem ludzi w Polsce i w Kiberze (dzielnicy Nairobi, stolicy Kenii). Zastanowią się nad przyczynami ubóstwa oraz sposobami pomagania osobom ubogim.

 

25 Listopada 2019

Podczas zajęć uczniowie i uczennice dowiadują się, dlaczego dana osoba staje się uchodźcą lub uchodźczynią. Poprzez postawienie się w sytuacji Świętej Rodziny młodzież zastanawia się, z jakimi wyzwaniami mierzą się ci, którzy są zmuszani opuścić swoje miejsce zamieszkania.

22 Listopada 2019

Gra i następująca po niej refleksja są dla uczniów i uczennic okazją do przyjrzenia się tematowi współczesnego rybołówstwa i koncepcji zrównoważonej gospodarki. Wykorzystany do tego mechanizm umożliwia prowadzenie działań na procentach i jednomianach i zwraca uwagę na praktyczne wykorzystanie matematyki do opisu wspomnianych zjawisk.

Strony