27 Września 2019

Aktywności zaproponowane w scenariuszu skłaniają uczniów i uczennice do autorefleksji, odwołania się do własnych doświadczeń życiowych. Każdy ma sam odpowiedzieć na pytanie kluczowe: Dlaczego przy wspólnym stole jest miejsce dla Każdego?

27 Września 2019

Podczas zajęć uczniowie i uczennice dowiadują się, że nierówność płci nie jest zgodna z zamysłem Boga, ale występuje na świecie, na przykładzie różnic w dostępie do edukacji dla dziewcząt i chłopców. Młodzież poznaje rozmaite przyczyny utrudniające naukę kobietom i dziewczętom mieszkającym w różnych częściach świata.

27 Września 2019

W trakcie projektu młodzi ludzie będą mieli okazję bliżej przyjrzeć się różnym zagadnieniom związanym z wodą oraz jej znaczeniem w wymiarze religijnym, społecznym i biologicznym.

Strony