Moduł 1 - Pytanie 3 ///

Pytanie 3 

  • Jak wyobrażasz sobie początek realizacji projektu z młodzieżą?

  • Dasz jej dowolny wybór, czy zaproponujesz coś na początek?

  • …a może już jesteś w trakcie prowadzenia zajęć? Z jakim przyjęciem się spotykają ze strony młodzieży?

 

Uczestniczka: Joanna Zimniak

Początek realizacji projektu miał już miejsce. Młodzież zapoznała się ze zdjęciami problemów z jakimi borykają się mieszkańcy krajów południa oraz z ich rozwiązaniami. Wspólnie ustalili jaki problem badawczy szczególnie ich zainteresował. Młodzież wykazała się dużym zainteresowaniem. Widać było, że temat wywołał spore zaciekawienie. Młodzież jest otwarta na nowe wyzwania.

 

Uczestniczka: Monika Jankowska

Moi uczniowie mają specyficzne potrzeby, ale też specyficzne uzdolnienia. Chciałabym rozwijać potencjał, który w nich jest, pokazać im inne spojrzenie na świat, który dla nich jest często bardzo wąski. Większość pomysłów muszę im podsunąć, ale z biegiem czasu może "chwycą bakcyla"  i przy dobrej zabawie z ich strony powstanie coś fajnego.

 

Uczestniczka: Dorota Kremer

Dam uczniom wybór spośród kilkunastu tematów wyselekcjonowanych przeze mnie, tak bym wiedziała, że jesteśmy w stanie zrealizować dany projekt jeśli chodzi np. o materiały w projektach praktycznych, moją wiedzę na dany temat tak, abym mogła pomóc uczniom w uzupełnianiu wiadomości przez nich zdobywanych. Jednak tak jak napisałam wyżej to uczniowie wybiorą temat.

 

Uczestniczka: Monika Październiok

Miałam już kilka zajęć projektowych. Uczniowie będą mieć wybór swojego pomysłu na projekt. Zawiązała się grupa około 14 uczniów. Na pierwszych zajęciach budowali kolejkę (zajęcia wg scenariusza – rozkwaszony pomidor). Kolejki przez nich wykonane były naprawdę świetne. Ja przede wszystkim skupiłam się na ich pracy w grupie, ponieważ na zajęcia uczęszczają uczniowie z różnych klas gimnazjum. Na kolejnych zajęciach uczniowie wykonywali modele wiatraka oraz solaru wg modeli otrzymanych z CEO. Kolejne zajęcia chciałabym przeprowadzić w oparciu o scenariusz wprowadzający dostępny w tym module. W związku z tym, że grupa jest dosyć liczna, chcemy przygotować 2 projekty. Jedna grupa już się zawiązała – 5 uczniów, którzy jako temat podali – Moje ekologiczne miasto – chcą przygotować makietę miasta, w której potrzebna energia będzie generowana z odnawialnych źródeł. Czy się uda, zobaczymy.

 

Uczestniczka: Barbara Kowalczyk

Przygotowałam dla uczniów gazetkę na temat projektu z ilustracjami rozwiązań dla krajów globalnego Południa, mogli przyglądać się zdjęciom z ciekawymi technologiami. Zajęcia jakie prowadziłam przed przystąpieniem do projektu pokazały duże zainteresowanie uczniów tematem i co najważniejsze pokazały, że dzięki swojej kreatywności mają też kilka fajnych pomysłów. W projekcie będę pracowała ze swoją klasą - jest to klasa I - planuję lekcję dla całej grupy  - lekcje wprowadzającą z filmem i pracą w grupach z wykorzystaniem m.in. otrzymanych modeli tak aby zobaczyli na czym będzie polegać ich praca i jakie są oczekiwania. Na początek nakreślę im parę zagadnień - te, o których wspomniałam  w pkt. 1, ale jak najbardziej chcę dać im wolny wybór - żeby sami wybrali, oczywiście  będę to kontrolować i jak trzeba korygować. Punktem wyjścia będzie mądry plan działania i podział pracy:)