Opinie na temat kursu e-learningowego z edukacji globalnej

Zapraszamy do zapoznania się z wypowiedziami nauczycieli i nauczycielek, którzy uczestniczyli w poprzedniej edycji kursu, na temat tego, co wynieśli ze szkolenia i jak wpłynęło ono na ich praktykę zawodową.

 

Zastanów się nad tym, co udało Ci się zrobić w trakcie Kursu i napisz, z czego jesteś dumny/dumna. 

Jestem dumna z tego, że udało mi się zrealizować wszystkie postawione przede mną zadania. Bardzo dużo się nauczyłam - szczególnie jasnego rozgraniczania edukacji kulturowej, międzykulturowej i globalnej. Do tej pory wspomniane pojęcia nie były dla mnie jasne. Udało mi się pokonać techniczne trudności: wplecenie zagadnień dot. edukacji globalnej do treści lekcji dotyczących lektur oraz samodzielne przygotowywanie materiałów.

................

W trakcie kursu przekonałam się, że wdrażanie elementów edukacji globalnej na lekcjach języka polskiego jest zasadne i pożądane. Przeprowadziłam trzy lekcje w oparciu o scenariusze zaproponowane w publikacji CEO. Wszystkie one zdały egzamin, choć niektóre z nich musiałam lekko dostosować do swoich potrzeb i możliwości uczniów. Udało mi się zaktywizować moich podopiecznych do działania - efektem zajęć poświęconych Malali stały się wysłane przez moich uczniów listy napisane w ramach Pilnej Akcji Amnesty International. Dumna jestem z opracowanego przez siebie scenariusza dwugodzinnej lekcji języka polskiego poświęconej problemowi migracji w XXI wieku, którą uczniowie mogli analizować poprzez pryzmat lektury "Latarnik" H. Sienkiewicza oraz artykuły zamieszczane w aktualnej prasie. Dodatkowo udało mi się wpleść w tok tych zajęć treści typowo polonistyczne, takie jak; pisanie życiorysu i curriculum vitae, przypomnienie wiadomości na temat motywów literackich, ćwiczenie odczytywania symboliki niektórych motywów.

Poza tym spotkałam wielu ciekawych ludzi, z którymi mogłam wymienić się doświadczeniami, wysłuchać, jak oni radzą sobie z problemami, jakie rozwiązania stosują w codziennej pracy.

Jestem zadowolona z udziału w kursie. Z pewnością zagadnienia edukacji globalnej na stałe zagoszczą na prowadzonych przeze mnie lekcjach języka polskiego.

................

Moja przygoda z EG to najwspanialszy czas, podczas którego poszerzyłam swoją wiedzę metodyczną i merytoryczną z zakresu EG.  Udało mi się zachęcić młodzież  do wielu akcji (pisanie listów w obronie praw człowieka, Tydzień EG) Ponadto niemal na każdej lekcji "wrzucam" uczniom zagadnienia z EG, tym bardziej, że widzę ich zainteresowanie problemami i sytuacją ludzi z globalnego Południa. To jest  dla mnie powód do dumy, ponieważ gimnazjalistów trudno czymkolwiek zainteresować, a cóż dopiero inspirować do działania. Zagadnienia z zakresu funkcjonujących stereotypów były dla uczniów punktem wyjścia do rozmów na temat wyzysku, ubóstwa, emigracji. Jestem pewna, że młodzież już potrafi poszukać informacji o bieżącej sytuacji na świecie, a wiedzę tę otrzymali na lekcjach języka polskiego. Bardzo podobały mi się komentarze uczniów,  którzy na bieżąco dyskutowali o tym, jak Afrykańczycy postrzegają Europejczyków. Cóż, święte oburzenie moich uczniów pozwala mi stwierdzić, że zrozumieli, jak stereotypy ranią ludzi. Udało mi się przeprowadzić większość lekcji z otrzymanej książki, zachęciłam uczniów do aktywności na ciekawym materiale, przeprowadziłam swoją lekcję, która podobała się uczniom, czegóż więcej oczekiwać .... niesłabnącego entuzjazmu uczniów, który będę podsycać różnymi artykułami z prasy i TV.

Jestem dumna z tego, że poznałam nowe narzędzia do realizacji podstawy programowej. Dzięki temu że wprowadziłam inne tematy do podstawy programowej, rozwinęłam zainteresowanie młodzieży światem. Jestem bardzo entuzjastycznie nastawiona do pracy z EG, ponieważ mam świadomość  większego zmotywowania młodzieży do nauki, poszukiwania wartościowych informacji i  zaangażowania się w różnoraką działalność. Sama zyskałam sporo, bo lepiej rozumiem tematy globalne, rozwinęłam się osobiście, a także wymieniłam się doświadczeniem z innymi, równie  entuzjastycznie nastawionymi nauczycielami. Mam materiały i pomysły na lekcje, które wykorzystuję  i modyfikuję do swoich potrzeb. A konkretne, niebanalne pomysły na lekcje zawsze ”kupuję”.

 

Co, dzięki udziałowi w Kursie, zmieniło się w Twojej praktyce zawodowej?

Potrafię szybciej wyszukiwać materiały do lekcji, dokonywać ich skutecznej selekcji, celowo je organizować, by wspomagały ukazywanie zjawiska w sposób obiektywny, z różnych perspektyw. Potrafię korzystać z dobrych praktyk i nie krępuję się udostępniać swoich. Wzmocniłam umiejętności pracy w zespole. W trójkę uczestniczyliśmy w niniejszym kursie, wspieraliśmy się nawzajem, dzieliliśmy się pomysłami. Było to dla mnie bardzo cenne. 

................

Zaczęłam większą uwagę zwracać na problemy globalne. Czytając gazety czy oglądając filmy, dostrzegam tę problematykę i myślę, jak mogłabym wykorzystać te materiały na lekcji.

................

O wiele krytyczniej podchodzę do materiałów dotyczących edukacji globalnej, świadomiej dobieram materiały, unikam stereotypowego ujęcia tematów.

................

Dzięki udziałowi w kursie zaczęłam modyfikować swoje konspekty lekcji języka polskiego, "odświeżać" je i uzupełniać, czy też poszerzać o zagadnienia edukacji globalnej. Myślę, że dzięki temu są one bardziej atrakcyjne dla uczniów i uczennic, gdyż często odwołują się do znanych im z codziennego życia problemów i procesów.

................

Kurs zmienił moje horyzonty myślowe. Nauczyłam się inaczej, lepiej prowadzić lekcje. Przekonałam się, że lekcje języka polskiego nie muszą być nudne, a nowe pomysły i materiały z EG mogą je wspaniale odświeżać i uzupełniać. Poszukujący nauczyciel musi dziś być "na czasie", a jeśli może z pomocą EG zachęcić ucznia i uczennicę do pracy to warto z tego korzystać. Cieszę się, że mogę odwoływać się do znanych im z codziennego życia problemów i procesów, bo to jest przecież edukacja globalna.