Dach na monsun ///

Prezentacja >> kliknij, aby pobrać

Prezentacja przedstawia sposób, w jaki osoby zamieszkujące obszary coraz częściej doświadczające powodzi, dostosowują swoje domy.