O programie

„W świat z klasą. Ścieżki do Celów” to program, który składa się z 2 miesięcznego kursu internetowego poświęconego Celom Zrównoważonego Rozwoju. Kurs prowadzi do Tygodnia Edukacji Globalnej, kiedy nauczyciele i nauczycielki przeprowadzą z grupą uczniów i uczennic kampanie na rzecz Celów. 

Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli i nauczycielek różnych przedmiotów (m.in. matematyki, religii, etyki, biologii, jęz. angielskiego, plastyki), pracujących w szkołach podstawowych (klasy IV-VIII), ponadpodstawowych, ośrodkach wychowawczych i socjoterapii z miejscowości poniżej 500 tyś. mieszkańców. Inicjatywa ta ma na celu udostępnienie nauczycielom i nauczycielkom różnych przedmiotów (m.in. matematyki, religii, etyki, biologii, jęz. angielskiego, plastyki) oraz młodzieży uczącej się w szkole rzetelnych materiałów i praktycznych narzędzi do pracy Celów na gruncie indywidualnym, lokalnym i globalnym oraz budowanie postaw obywatelskich i poczucia sprawczości wśród młodzieży.

DZIAŁANIA:

1) Nauczycieli i Nauczycielki zaprosimy do kursu internetowego,

2) Uczniów i Uczennice zachęcimy do realizacji projektu młodzieżowego, w formie kampanii na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Dzięki udziałowi w kursie i warsztatach nauczyciele i nauczycielki:

 • dowiedzą się, czym jest edukacja globalna i dlaczego warto ją realizować na zajęciach przedmiotowych w szkole;
 • sprawdzą, jak realizować w szkole Cele Zrównoważonego Rozwoju;
 • poznają ciekawe sposoby tłumaczenia uczniom i uczennicom, jak funkcjonuje współczesny, zglobalizowany świat i w jaki sposób różne kraje i ich mieszkańcy oraz mieszkanki wpływają na siebie;
 • otrzymają komplet materiałów dydaktycznych (scenariuszy ogólnych oraz przedmiotowych na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju i współzależności globalnych, filmu, plakatów z infografikami i przewodników do realizacji projektów młodzieżowych);
 • poznają dobre praktyki z zakresu edukacji globalnej;
 • otrzymają wsparcie w postaci warsztatów dla grupy przygotowującej warsztaty*;
 • przygotują wraz z młodzieżą projekty w formie kampanii na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwojuw nawiązaniu do Tygodnia Edukacji Globalnej.

*oferta limitowana

Na czym polega udział w kursie internetowym ze spotkaniami stacjonarnymi?

Kurs składa się z 3 modułów i prowadzony jest na platformie internetowej CEO. W każdym module uczestnicy i uczestniczki otrzymują materiały edukacyjne, z którymi się zapoznają, i zadanie do wykonania. Każdy pracuje pod opieką mentora lub mentorki, czyli osoby, który sama realizuje zagadnienia związane z edukacją globalną w swojej szkole. Mentor lub mentorka udziela pisemnych informacji zwrotnych odnośnie sprawozdań załączanych przez uczestników i uczestniczki po każdym module. 

Kursowi e-learningowemu towarzyszyć będzie jednodniowe warsztaty stacjonarne. Udział w warsztatach stacjonarnych jest obowiązkowy! Udział w warsztatach (tak jak i w kursie internetowym) jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają jedynie koszt dojazdu na warsztaty stacjonarne.

Głównym zadaniem w kursie będzie przygotowanie wraz z uczniami i uczennicami projektu młodzieżowego w formie kampanii, poświęconej realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. Uczestnicy i uczestniczki kursu będą wybierali jedną z 3 proponowanych ścieżek, opartych na grupach współzależności dotyczących gospodarki, społeczeństwa lub środowiska. Kulminacją działań będzie Tydzień Edukacji Globalnej. Wtedy można będzie przeprowadzić kampanie i pokazać, jak wiele polska młodzież może zrobić dla świata. 

Uczestnicy i uczestniczki kursu otrzymają zaświadczenia o udziale w warsztatach stacjonarnych oraz certyfikat potwierdzający kompetencje niezbędne do realizacji wysokiej jakości edukacji globalnej na zajęciach przedmiotowych.

 
Miejsca i terminy szkoleń wprowadzających

1. Warszawa: Fundacja Jeden Muranów, ul. Miła 22
28 września 2019 (sobota), godz. 10.00-16.00

2. Gdańsk: Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych, al. Grunwaldzka 5
4 października 2019 (piątek), godz. 9.30-15.30 

 

Jak zgłosić się do Kursu?

Zapoznaj się z regulaminem Kursu, którego akceptacja w późniejszej fazie zapisu na Kurs jest warunkiem koniecznym przyjęcia na szkolenie. Zgłoszenia musisz dokonać samodzielnie poprzez rejestrację w Społeczności CEO.

Społeczność CEO to internetowy portal Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej umożliwiający nauczycielom, uczniom i wszystkim zainteresowanym zgłaszanie swojego udziału w programach, szkoleniach, konferencjach i wszelkich innych aktywnościach organizowanych przez Fundację.
 • Jeśli brałeś już udział w innym programie CEO zapewne posiadasz konto, zaloguj się zatem i sprawdź czy dane Twojej szkoły są aktualne. Jeśli nie pamiętasz hasła możesz zawsze kliknąć "przypomnij hasło". Wtedy na Twojego maila przyjdzie mail z linkiem do zmiany hasła.
 • Jeśli jesteś z nami po raz pierwszy, prosimy Cię o założenie konta. Kliknij przycisk "Załóż konto" i podaj swoje dane. Na Twojego maila przyjdzie link aktywacyjny. Sprawdź, czy doszedł, jeśli nie – prosimy o kontakt z koordynatorką. Po kliknięciu w link aktywacyjny Twoje konto zostanie aktywowane. Od tego momentu możesz logować się na Społeczność CEO. Po kliknięciu w link aktywacyjny następuje przeniesienie do okna, w którym należy uzupełnić kolejne dane, tzn. dodać instytucję. Za pomocą kryteriów wyszukiwania (kod pocztowy, województwo..,) wybierz Twoją szkołę z listy.
 • Po zalogowaniu się na Społeczność CEO przejdź do zakładki "Rejestracja do programu" (w prawym górnym rogu). Z listy rozwijanej wybierz zakładkę „Edukacja globalna i ekologiczna”, a następnie kurs „W świat z klasą. Ścieżki do Celów”.
 • Wypełnij formularz zgłoszeniowy. 
 • Dziękujemy za rejestrację! Jeśli zgłoszenie zostało wypełnione poprawnie, pojawi się komunikat "Formularz wysłany pomyślnie".
W przeciągu 5 dni otrzymasz informację dotyczącą zakwalifikowania się do kursu drogą mailową.
Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz ze środków z budżetu Unii Europejskiej.