06 Lutego 2020

Karta pracy – Projekt uczniowski, ta karta wspiera młodzież w realizacji projektu i ma zastosowanie w pracy grupowej.

28 Stycznia 2020

Globalne wyzwania w inny sposób dotyczą różnych regionów świata. Podczas gdy kraje wysoko rozwinięte gospodarczo mierzą się m.in.

20 Stycznia 2020

Kurs internetowy w ramach „Wzoru na ścisłe” ma na celu wsparcie uczestników w rozbudzaniu u młodzieży, przede wszystkim u dziewcząt, zainteresowania nauką przedmiotów ścisłych i przyrodniczych.

14 Stycznia 2020

Scenariusz lekcji 2 – Lokalne bohaterki – to scenariusz lekcji, który zachęca do przełamania stereotypów na temat tzw.

Strony