Materiały

Przewodniki, scenariusze lekcji, karty pracy oraz program warsztatów – przegląd materiałów

W ramach projektu „Wzór na ścisłe” powstały materiały wspierające nauczycielki i nauczycieli przedmiotów matematycznych i przyrodniczych, ale też wychowawczynie i wychowawców klas, we wzmacnianiu młodzieży w odkrywaniu swoich zdolności do nauk ścisłych. Szczególny nacisk położyliśmy na zachęcanie do STEM dziewczynek. Zapraszamy do korzystania z całego kompletu, na który składają się dwa przewodniki, dwa scenariusze lekcji i dwie karty pracy, i dostosowywania go do potrzeb swojej grupy.

Przewodnik merytoryczny dla nauczycielki i nauczyciela – to podręczny zbiór niezbędnej wiedzy i praktycznych wskazówek, jak zadbać o równość szans dziewczynek i chłopców na lekcjach z przedmiotów ścisłych. Przewodnik to materiał do Twojej pracy indywidualnej, wesprze Cię w przygotowaniu do poprowadzenia zajęć z uwzględnieniem perspektywy równościowej, dostarczy inspiracji do zreflektowania własnej pracy, podsunie narzędzia, metody, które możesz wykorzystać podczas swoich zajęć.

 

Scenariusz lekcji 1 – Dziewczyny na politechniki! –  to scenariusz lekcji zwracający uwagę młodzieży na problem mniejszej reprezentacji kobiet w naukach ścisłych. Zajęcia mają zachęcić uczennice do wyboru studiów technicznych, informatycznych poprzez określenie sposobów na rozwiązanie problemów współczesnego świata. Młodzież określa swoje predyspozycje i sprawdza, jak mają się one do kierunków studiów. Do osiągnięcia sukcesu na lekcji konieczna jest współpraca chłopców i dziewczynek.

 

Karta pracy 1 – Uzdolnienia, kompetencje, zainteresowania – to materiał dla młodzieży do wykorzystania w czasie lekcji lub w domu – w przyjazny sposób pogłębiający refleksję nad własnymi uzdolnieniami i zainteresowaniami – pozwala osadzić je w kontekście nauk ścisłych i możliwych zawodów związanych ze STEM.

 

Przewodnik dla uczennicy i ucznia – to materiał dla młodzieży, który przybliża kwestię studiowania STEM, zachęcając  szczególnie dziewczynki do rozważenia takiego kierunku edukacji. Przewodnik przytacza podstawowe fakty, pozwala obalić mity dotyczące kierunków ścisłych, porusza problem stereotypów, które mogą ograniczać szanse dziewcząt, oferuje szereg odniesień do interesujących dla młodzieży materiałów.

 

Scenariusz lekcji 2 – Lokalne bohaterki – to scenariusz lekcji, który zachęca do przełamania stereotypów na temat tzw. męskich i kobiecych zawodów i krytyczne spojrzenie na (nie)obecność kobiet w dziedzinie nauk ścisłych, przyrodniczych i informatycznych, poprzez odkrywanie i nagłaśnianie lokalnych herstorii. Młodzież zaplanuje miniprojekt (e-book, wywiad, reportaż) na temat kobiet wykonujących ciekawe, powiązane ze STEM zawody.

 

Karta pracy 2 – Projekt uczniowski - ta karta wspiera młodzież w realizacji projektu i ma zastosowanie w pracy grupowej. Na przykładzie działania powiązanego z tematyką projektu („Dlaczego warto studiować kierunki informatyczne?”) przeprowadza grupę przez kolejne etapy wspólnej pracy projektowej. Karta może wesprzeć uczennice i uczniów w przygotowaniu miniprojektu (Scenariusz lekcji 2), stwarza też okazję do określenia swoich predyspozycji w kontekście współpracy z innymi.

 

Program warsztatów dla młodzieży – to propozycja zajęć wprowadzających lub uzupełniających lekcje prowadzone na bazie materiałów z projektu.