20 Stycznia 2020

Kurs internetowy w ramach „Wzoru na ścisłe” ma na celu wsparcie uczestników w rozbudzaniu u młodzieży, przede wszystkim u dziewcząt, zainteresowania nauką przedmiotów ścisłych i przyrodniczych.

14 Stycznia 2020

Scenariusz lekcji 2 – Lokalne bohaterki – to scenariusz lekcji, który zachęca do przełamania stereotypów na temat tzw.

16 Grudnia 2019

Przewodnik dla uczennicy i ucznia – to materiał dla młodzieży, który przybliża kwestię studiowania STEM, zachęcając  szczególnie dziewczynki do rozważenia takiego kierunku edukacji.

16 Grudnia 2019

Karta pracy 1 – Uzdolnienia, kompetencje, zainteresowania – to materiał dla młodzieży do wykorzystania w czasie lekcji lub w domu – w przyjazny sposób pogłębiający refleksję nad własnymi uzdolnieniami i zainteresowaniami – pozwala osadzić je w kontekście nauk ścisłych i możliwych zawod

16 Grudnia 2019

Scenariusz – Dziewczyny na politechniki! –  to scenariusz lekcji zwracający uwagę młodzieży na problem mniejszej reprezentacji kobiet w naukach ścisłych.

Strony