O metodzie projektu

Metoda projektu młodzieżowego ćwiczy umiejętności z różnych dziedzin życia oraz przygotowuje młodzież do funkcjonowania w zmieniających się warunkach współczesnego świata, nie tylko w aspekcie lokalnym, ale też globalnym. Pozwala przygotować uczniów i uczennice do wykorzystywania wiadomości teoretycznych w praktyce, co ma szczególne znaczenie w edukacji globalnej, ponieważ kształci kompetencje kluczowe.

 

Etapy projektu

Tworzenie i realizacja projektu młodzieżowego to proces, który składa się z kilku etapów. Znajomość logiki projektu i jego poszczególnych etapów wpływa na większą efektywność działań i wzmacnia proces nauki uczniów i uczennic

 

Promocja projektu

Od początku warto pamiętać o promocji, aby wieść o działaniu poszła w świat - ten bliższy i dalszy. Aby dobrze zaplanować działania promocyjne, warto aby zespół projektowy zastanowił się nad tym, co chcecie przekazać innym i co przez to osiągnąć, nad grupą docelową, oraz nad sposobem informowania o projekcie.

Kryteria dobrego projektu

Co jest wyznacznikiem dobrego i efektywnego działania, które przybliżą nas do realizacji zamierzeń edukacji globalnej? O czym należy pamiętać, aby działania były skuteczne w wymiarze edukacyjno-wychowawczym oraz satysfakcjonujące dla uczestników i uczestniczek? Co sprawia, że działania są trafne i trwałe? Pomogą Ci kryteria dobrego projektu z edukacji globalnej.

Materiały merytoryczne

Poruszanie globalnych zagadnień poprzez projekty młodzieżowe może być dużym wyzwaniem - zarówno merytorycznym jak i metodycznym. Dlatego przedstawiamy poniżej kilka tematów, które mogą wesprzeć nauczycieli i nauczycielki w tym procesie.

 

Praktyczne narzędzia

Projekt młodzieżowy jest ciekawym, inspirującym i satysfakcjonującym doświadczeniem, ale również wyzwaniem, zwłaszcza dla zespołów, które realizują go po raz pierwszy. Warto zatem skorzystać z narzędzi, które wesprą przygotowania i samą pracę nad projektem.  

Dobre praktyki

Zapraszamy do zapoznania się z przykładami projektów, zrealizowanych przez szkoły podstawowe i ponadpodstawowe w ramach programów Centrum Edukacji Obywatelskiej dotyczących edukacji globalnej i realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Projekty te dotyczą globalnych wyzwań i spełniają kryteria jakości projektu z edukacji globalnej.

Strona powstała w ramach projektu "Ścieżki do Celów" współfinansowanego w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Materiał jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0 Międzynarodowe. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Centrum Edukacji Obywatelskiej. Utwór powstał w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej realizowanej za pośrednictwem MSZ RP w roku 2019. Zezwala się na do-wolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiada-czach praw oraz o programie polskiej współpracy rozwojowej.