Projekty młodzieżowe

Zachęcamy nauczycieli i nauczycielki do wsparcia uczniów i uczennic w realizacji projektów młodzieżowych dotyczących globalnych współzależności i wspierających zrównoważony rozwój!

Podstawą działań jest znana i lubiana, ważna i rozwijająca metoda projektu. Proponujemy zastosowanie jej w celach edukacyjnych, ponieważ realizuje ważny w edukacji globalnej aspekt odniesienia do działania. Dzięki temu uczniowie ucząc się o globalnych współzależnościach i wyzwaniach stojących dziś przed ludźmi, poza zrozumieniem tematu mogą zrobić kolejny, tak potrzebny nam dziś krok - działać. Projekty mogą mieć różny charakter, przez co uczniowie i uczennice mogą sprawdzić się w różnych rolach i dostosować swoje działania do swoich możliwości i potrzeb środowiska lokalnego.

PROJEKTY RZECZNICZE

KLUBY DOBREJ ROZMOWY


-> Więcej o samej metodzie znajdziesz na stronie projekt.ceo.org.pl.

 

PROJEKT MŁODZIEŻOWY Z RÓŻNYCH PERSPEKTYW:

Uczniowie (członkowie zespołów projektowych):

 • wybierają temat projektu,
 • określają cele projektu i planują etapy jego realizacji,
 • wykonują zaplanowane działania,
 • publicznie przedstawiają rezultaty projektu,
 • podsumowują działania.

​Planowanie i realizacja projektów z perspektywy ucznia w 5 krokach:

Nauczyciele (opiekunowie projektów):

 • wprowadzają uczniów (jeśli to konieczne) w tematykę projektu,
 • stawiają przed uczniami ciekawe i edukacyjnie wartościowe problemy lub proponują uczniom rozwijające oraz inspirujące do myślenia i działania zadania,
 • towarzyszą uczniom we wszystkich etapach pracy nad projektem, pomagając w poszukiwaniu sposobów rozwiązania postawionego problemu, w planowaniu działań i organizowaniu pracy zespołowej,
 • na bieżąco oceniają pracę zespołu, dają mu informację zwrotną, wskazują, co można by zrobić inaczej lub lepiej, i w jaki sposób.

 

Szkoła (dyrektor, cała rada pedagogiczna):

 • zadaniem szkoły jest stworzenia uczniom warunków do wykonania projektów edukacyjnych,
 • dyrektor - w porozumieniu z radą pedagogiczną i zgodnie z przyjętym przez siebie stylem zarządzania i istniejącą w danej placówce tradycją organizacyjną - decyduje, jak zorganizować realizację projektów w jego szkole.